Compensatie eigen risico per 1 januari 2014 afgeschaft

25-06-2014 23:02

Op dinsdag 3 juni 2014 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Compensatie eigen risico per 1 januari 2014. Dit betekent dat de Compensatie eigen risico vanaf dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Iedereen die vorig jaar de Compensatie eigen risico 2013 van € 99,- heeft ontvangen, krijgt tussen 24 juni en 22 juli een brief van het CAK over de afschaffing.

Waarom vervalt de regeling Compensatie eigen risico?

Deze regeling Compensatie eigen risico was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldeed kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen.

Uit onderzoek is gebleken dat de Compensatie eigen risico soms bij mensen terechtkomt die het niet nodig hebben, en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben. De regering is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap.

Welke ondersteuning biedt mijn gemeente?

Gemeente ontvangen een aanvullend budget  waarmee zij burgers gericht kunnen ondersteunen. De vorm waarin gemeenten burgers met meerkosten gaan ondersteunen kan per gemeente verschillen.

Gemeenten kunnen burgers ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand.

Fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan

Naast mogelijke ondersteuning vanuit de gemeenten blijft de fiscale aftrek voor uitgaven voor specifieke zorgkosten in een aangepaste vorm bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gebruik van blijven maken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl.

Toestemming gegevens

De gemeenten weten niet welke inwoners in aanmerking zijn gekomen voor de Compensatie eigen risico. Het CAK stuurt daarom iedereen die in aanmerking is gekomen voor de Compensatie eigen risico 2013 een brief.

Bij de brief van het CAK zit een antwoordkaart. Het CAK vraagt om toestemming om uw gegevens (Burgerservicenummer, naam en geboortedatum) aan uw gemeente door te geven. Zo weet de gemeente straks wie er mogelijk in aanmerking komt voor vervangende ondersteuning. U geeft toestemming door uw handtekening op de antwoordkaart te zetten. U stuurt de antwoordkaart binnen 6 weken aan het CAK retour met de bijgevoegde antwoordenvelop.

 

Bron: CAK 

 

Terug

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante