Congres Invoering Wet langdurige zorg 2015 Wlz op 8 december 2014

20-11-2014 14:37

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer treedt vanaf 1 januari 2015 de Wet Langdurige zorg (Wlz) in werking. Deze wet geeft zekerheid aan kwetsbare mensen met grote zorgvraag. Deze wet verzekert de (instellings)zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in Nederland. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt en de inhoudelijke kwaliteit van zorg zijn belangrijke doelstellingen van de Wlz.
 
Tijdens het congres Invoering Wet langdurige zorg 2015 op maandag 8 december van 9.00 -17.00 uur in het World Forum te Den Haag zullen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en anderen u inlichten over de veranderingen in beleid en regelgeving rondom intensieve zorg vanuit de Wlz:

 • Welke leveringsvormen zijn er?
 • Hoe is de toegang geregeld?
 • Hoe wordt verantwoording afgelegd over geregelde zorg?
 • Welke afbakening en samenhang is er (voorzien) met de andere vormen van langdurige zorg in de Wmo 2015,  Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet?
 • Welke hulp en ondersteuning wordt er aangeboden voor zorgaanbieders bij de implementatie van alle veranderingen ten gevolge van de Hervorming langdurige zorg?
 
Voor wie

Het congres Invoering Wet Langdurige zorg 2015 is kosteloos toegankelijk voor:

 • Cliëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg: bestuur, management, HEADS en medewerkers Kwaliteit
 • Zorgkantoren en zorgverzekeraars
 • ICT-leveranciers
 • Adviseurs van zorgaanbieders
 • Gemeenten: projectleiders en beleidsmedewerkers sociaal domein
 
Programma
 • 09.30 - 11.00 Plenaire opening met panelgesprek door dagvoorzitter
 • 11.00 - 12.30 Eerste ronde workshops en presentaties
 • 12.30 - 13.30 Lunch en gelegenheid om te netwerken
 • 13.30 - 14.30 Tweede ronde workshops en presentaties
 • 14.30 - 15.00 Pauze
 • 15.00 - 16.45 Derde ronde workshops en presentaties
 • 16.45 - 17.00 Afronding met borrel

Zodra de invulling van de workshops bekend is ontvangt u nader bericht, zodat u een keuze kunt maken uit het aanbod.

 
Datum, tijd en locatie
 • Datum: 8 december 2014
 • Tijd: 9.00 - 17.00 uur
 • Locatie: World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW, Den Haag
 
Meer informatie en aanmelden

 

Bron: Invoorzorg.nl

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante