Consumenten helpen elkaar via WeHelpen en Zorgvoorelkaar

27-04-2014 14:57

Door de bezuinigingen die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd zullen zorgtaken steeds meer in handen komen van mantelzorgers en vrijwilligers. Dat roept meteen de vraag op: hoe breng je hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar? In Nederland zijn er op dit moment twee grote platformen actief om mensen met een hulpvraag in contact te brengen met een vrijwilliger.

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de zorgverzekeraars en gemeenten als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg. Zo worden verzekeraars vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de persoonsgebonden budgetten (PGB's) en wijkverpleging. Ook gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden in de zorg, zoals voor begeleiding en persoonlijke verzorging (hulp bij aan- en uitkleden of bij haren wassen). Deze taken zullen in 2015 vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Marktplaats voor hulp
WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt met WeHelpen hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren (voor jezelf of een ander) binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden. Via dit platform organiseer je zelf hulp èn bied je anderen hulp aan. Meedoen is gratis en voor iedereen. Hulp vragen en aanbieden kan tussen iedereen die lid is van WeHelpen of alleen via bekenden in een eigen hulpnetwerk of een groep. Neem bijvoorbeeld Wilco Feiken uit Assen. Vorig jaar verliet hij zijn ouderlijke woning en kreeg een zelfstandige woonruimte in een kleinschalige woonvoorziening van 'De Noorderbrug'. Door zijn handicap spastische tetraplegie kan hij niet lopen en verplaatst hij zich met een elektrische rolstoel. Door de bezuinigingen is er voor het personeel helaas weinig tijd over om met Wilco leuke dingen te doen. Op WeHelpen vraagt hij om een maatje van zijn eigen leeftijd met wie hij af en toe op een terrasje kan zitten. Zijn grote droom is om meegenomen te worden naar de TT in Assen.

Zorgvoorelkaar
Een ander voorbeeld van zo'n initiatief is Zorgvoorelkaar. Dit is een gratis online platform waar vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en mensen met een hulpvraag samen worden gebracht. Via deze site is het gemakkelijk om dichtbij huis zorg te vinden of om juist een ander in de buurt te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar is ontstaan door de groeiende vraag naar zorg en biedt een aanvulling op de activiteiten van reeds bestaande welzijn- en vrijwilligersorganisaties. Het platform werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk en met gemeenten. Hulpvragen variëren van het vinden van een maatje tot de begeleiding van jongeren of ouderen of hulp bij boodschappen doen. Zowel hulpvragers als vrijwilligers kunnen zich snel en eenvoudig aanmelden.

 

Kassa: Consumenten helpen elkaar via WeHelpen en Zorgvoorelkaar | VARA, 26 apr 2014

 

Bron: Gezond24

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante