CG-Raad: Controversiële onderwerpen Lenteakkoord

30-05-2012 23:19

Het officieel gepresenteerde Lenteakkoord maakt duidelijk welke maatregelen controversieel worden verklaard. De CG-Raad is blij dat ingrijpende maatregelen op het gebied van werk, onderwijs en begeleiding worden teruggedraaid. Tegelijkertijd betreurt de CG-Raad dat een aantal noodzakelijke beleidshervormingen nu stilligt.

Controversieel verklaarde maatregelen hebben geen meerderheid meer in de Kamer. Het wetsvoorstel Werken naar vermogen vindt geen doorgang en de overheveling van begeleiding naar de Wmo wordt teruggedraaid. Verder wordt de bezuiniging op het Passend Onderwijs teruggedraaid. Het rugzakje blijft tot 1 augustus 2014 bestaan. De CG-Raad is blij dat het demissionaire kabinet deze zware maatregelen (voorlopig) geheel of gedeeltelijk terugdraait. Anderzijds betreuren we het ook dat een aantal noodzakelijke beleidshervormingen nu stilligt. Het is aan de nieuwe regering of, op welke manier en wanneer ze nieuwe of aangepaste maatregelen invoert.

Wet werken naar vermogen
Het wetsvoorstel Werken naar vermogen was bedoeld als bundeling van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet Wajong. De Wwnv had per 1 januari 2013 moeten ingaan, maar dit gaat nu dus niet door. 

Overheveling begeleiding naar Wmo
De geplande overheveling van begeleiding naar de Wmo wordt ook met ingang van 2013 teruggedraaid. In het Lenteakkoord wordt voorgesteld dat de lichte intramurale zorg (ZZP 1-3) vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe cliënten niet meer vanuit instellingen wordt geboden. Nieuwe cliënten zullen dan in de eigen omgeving worden geholpen.

Passend Onderwijs
De ombuiging op het Passend Onderwijs wordt niet doorgezet. Voor de doorvoering van de stelselwijziging Passend Onderwijs komt een extra jaar beschikbaar.

Bron: CG-Raad

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante