Controversiële onderwerpen zorg bekend

12-06-2012 11:55

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen op 5 juni de voorstellen van de vaste commissies overgenomen en de overheveling begeleiding AWBZ naar Wmo, de Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Wet werken naar vermogen (WWNV) controversieel verklaard. Deze onderwerpen kunnen niet meer worden behandeld door het demissionaire kabinet.

Definitief niet controversieel zijn de Wet zorg en dwang, de Stelselwijziging Jeugdzorg en de wetsvoorstellen Forensische Zorg en Verplichte GGZ.  De Wet Zorg en Dwang kan doorgaan na advies van de Raad van State.

 

Controversiële onderwerpen
- Wetswijziging Wmo in verband met de decentralisatie van begeleiding
Hoe een volgende kabinet dit onderwerp weer oppakt, zal afhangen van de toekomstige coalitie. Omdat een kamermeerderheid voor de decentralisatie van begeleiding is, zal het uitstel waarschijnlijk geen afstel betekenen. De VGN verwacht dat het bij een nieuw kabinet vooral om nuanceverschillen zal gaan.
De afbakening van de groep die met de decentralisatie te maken krijgt, blijft een belangrijk lobbypunt: geen kortdurend verblijf, geen mensen met een intramurale zorgbehoefte. Daarnaast zal de VGN zich hard (blijven) maken voor het behoud van de toezegging voor centrale inkoopafspraken voor de ZG en specifieke maatregelen voor de overige specifieke groepen (NAH, EMG, specialistische zorg voor kleine doelgroepen).
De decentralisatie gaat definitief niet door in 2013. VGN heeft samen met de VNG gepleit voor extra voorbereidingstijd. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen deze tijd goed gebruiken om zich verder voor te bereiden.

Beginselenwet AWBZ zorg (BAZ)
Wet waarmee cliënten afdwingbare rechten krijgen en beter in staat zijn afspraken te maken met hun zorgverlener. De VGN is blij dat de Beginselenwet controversieel is verklaard. Deze wet is voor een groot deel overbodig en bevat ook niet evenwichtige onderdelen. Wij hopen dat van uitstel afstel komt.

- Wet Clientenrechten Zorg (Wcz)
Met de Wet cliëntenrechten zorg wil het kabinet de rechtspositie van de cliënt versterken en verduidelijken. De VGN is ook blij dat de Wcz controversieel is verklaard. De meerwaarde van één wet ter vervanging van een reeks huidige cliëntenwetten is niet gebleken. De VGN pleit al jaren voor intrekking van deze wet omdat aanpassing van de huidige cliëntenwetten een beter juridisch kader biedt voor de cliënt. Wij hopen dat van uitstel afstel komt.

- Wet werken naar vermogen  (WWNV)
De VGN vindt het een positieve ontwikkeling dat deze wet controversieel is verklaard. Door de omvangrijke bezuinigingsdoelstelling die aan dit wetsvoorstel is verbonden, is de kans zeer groot dat cliënten hun (langdurige) begeleiding en structurele daginvulling verliezen. Wel verwacht de VGN dat de met de WWNV beoogde decentralisatie op een later moment en mogelijk in een ander vorm alsnog wordt ingevoerd.

 

Niet controversiële onderwerpen
- Wet zorg en dwang
De VGN hoopte al dat deze wet niet-controversieel wordt verklaard. De sector wacht al te lang op een passende wetgeving op dit terrein en uitstel van de wet zou daarom niet welkom zijn.

- Stelselwijziging Jeugdzorg
Dit betekent in principe dat de voorbereiding van deze stelselwijziging volgens de huidige planning - per 1 januari 2015: alle jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten – kan worden voortgezet.

- Wetsvoorstel Forensische Zorg
Het wetsvoorstel Forensische Zorg regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg. Door de aanpassing van de besturing en financiering van forensische zorg wordt voorkomen dat personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen. De VGN is blij dat het wetsvoorstel kan worden behandeld, zodat er duidelijkheid ontstaat over het stelsel van forensische zorg.

- Wetsvoorstel Verplichte GGZ
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige wet Bopz. Het hangt inhoudelijk samen met het wetsvoorstel Forensische zorg en het wetsvoorstel Zorg en Dwang.

In de bijlage vindt u het kamerstuk met de lijst van controversiële onderwerpen die op 5 juni zijn vastgesteld door de Tweede Kamer.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante