De politieke standpunten over het PGB

10-11-2016 11:19

Mensen die te maken hebben met een chronische ziekte, handicap of aandoening, hebben het niet makkelijk. Dankzij het Persoonsgebonden budget (PGB) beschikken zij over de vrijheid en de middelen om een prettig leven te kunnen leiden.

 

In maart 2017 beginnen de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met name in deze periode zijn veel politieke partijen uitgesproken over de mogelijke plannen van diverse partijen. Een terugkerend onderwerp in deze periode is het PGB.

 

In dit artikel behandelt Zuster Jansen Thuiszorg de standpunten van partijen met betrekking tot het PGB stelsel. Meer informatie over de politieke standpunten over het PGB kunt u op de website van Zuster  Jansen Thuiszorg vinden.

 

50Plus - Deze partij is een groot voorstander van het PGB. 50Plus gaat niet in op concrete plannen, maar heeft wel aangegeven fraude in het PGB stelsel te willen aanpakken. Hierbij staat het belang voorop dat mensen die zorg nodig hebben zelf mogen kiezen welke zorg zij ontvangen, zonder dat hierbij fraude gepleegd kan worden.

 

CDA - Het CDA is zich bewust van de voordelen van het PGB. Toch ziet het CDA de nadelen in van dit stelsel. Het is namelijk zeer fraudegevoelig. Bovendien ondermijnt het PGB de mantelzorg. Hiermee bedoelt het CDA dat men, in een goede samenleving, meer voor elkaar over zou moeten hebben.

 

Het CDA wilt het PGB blijven behouden, maar wilt de voorwaarden veranderen. De partij pleit voor goede afspraken tussen zorgaanbieders en de gemeenten, die betere zorg mogelijk maken. Hierdoor zouden mensen minder snel aanspraak hoeven maken op het PGB.

 

Christenunie - De Christenunie (CU) is van mening dat het PGB een wettelijk recht moet blijven. De CU ziet het PGB dan ook als belangrijk middel om keuzevrijheid te garanderen. Wel is de CU van mening dat betalingen van tevoren gecontroleerd moeten worden, om frauduleuze handelingen tijdig op te sporen.

 

D66 - Nog een groot voorstander van het PGB is de D66. Deze partij is van mening dat het PGB uitgebreid moet worden, en dat mensen die bijvoorbeeld alleen begeleiding nodig hebben, ook aanspraak kunnen maken op het PGB. Bovendien pleit D66 voor een verschuiving van landelijke zorgverlening naar regionale zorgverlening. Ook moet het PGB in het kader staan van de verhoging van zelfredzaamheid van PGB gerechtigden. Om fraude binnen het PGB stelsel te bestrijden wil D66 dat PGB ontvangers vooraf een budgetplan indienen, om inzicht in de PGB uitgaven te kunnen verkrijgen.

 

GroenLinks - Net als D66, is GroenLinks van mening dat het PGB moet worden uitgebreid. Deze partij vindt het namelijk belangrijk dat mensen zeggenschap over hun eigen leven blijft behouden. Het PGB moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeenten en de overheid mogen daarom geen belemmeringen creëren voor het aanvragen van een PGB.

 

PvdA - Alhoewel de Partij van de Arbeid (PvdA) een voorstander is van het PGB, pleit deze partij voor een verandering in het PGB stelsel. De plannen om wijkverpleging in te schakelen zijn al ruim een jaar aanwezig. Dit zorgt voor strubbelingen tussen zorgverzekeraars en PGB-houders. Zorgverzekeraars hebben namelijk andere toelatingseisen, waardoor PGB-houders niet weten waar zij aan toe zijn. De PvdA pleit daarom voor een uniform belastingstelsel voor zorgverzekeraars en wijkverpleging.

 

PVV - De PVV vindt dat het PGB voor iedere burger, indien nodig, recht moet hebben op het PVV. Daarnaast wil de PVV voor iedereen gelijke tarieven en voorwaarden instellen. De verkrijging van de juiste zorg mag niet afhangen van bij welke zorgverzekeraar iemand is aangesloten. Bovendien wil de PVV dat langdurig gehandicapten, die al langer dan 10 jaar een indicatie voor thuiszorg hebben, niet meer worden “lastiggevallen” met nieuwe PGB indicaties.

 

PvdD - De partij voor de dieren stelt stellig tegen elke vorm van bezuiniging op het PGB te zijn. De partij is wel van mening dat het huidige PGB stelsel niet optimaal werkt, en minimale bescherming biedt aan PGB-gerechtigden. Echter is het behoud van het PGB wel noodzakelijk om persoonlijke verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te behouden.

 

SP - De SP is absoluut voor het behoud van het PGB, alleen bepaalde aspecten moeten anders benaderd worden. Die SP kijkt bij voorkeur niet naar het nodige bedrag want een PGB-aanvragen nodig heeft, maar naar de vorm van zorg die zij nodig heeft. Afhankelijk van de gevraagde vorm van zorg, begeleiding, verpleging, etc., kan worden gekeken naar welk bedrag hiermee gemoeid gaat.

 

Daarnaast stelt de SP dat onder andere thuiszorginstellingen moeten gaan voldoen aan de zorgbehoefte van mensen zonder PGB. Hierdoor bestaat marktwerking, en kan de zorg goedkoper worden gemaakt.

 

SGP - De SGP is een voorstander van het PGB in gecontroleerde vorm. Daarom pleit deze partij voor een budgetplan, wat PGB-houders vooraf moeten inleveren. Op deze manier wordt het risico op frauduleuze handelingen verminderd.

 

VVD - De VVD vindt vrijheid van het grootste belang. Vrije keuze voor mensen die ziek of gehandicapt zijn is voor de VVD vanzelfsprekend. Door PGB-houders zelfredzaam te houden, houden zij de regie over hun eigen leven. Het wettelijke recht moet, aldus de VVD, blijven bestaan.

 

Samenvattend kunnen we zien dat nagenoeg alle grote partijen een voorstander zijn van het PGB stelsel in haar huidige vorm. Veel partijen plaatsen echter kanttekeningen bij de fraudegevoeligheid van het systeem. Partijen zoals de ChristenUnie, CDA, SGP en D66 pleiten voor invoering van een budgetplan. Hierdoor moeten PGB-gerelateerde transacties vooraf worden goedgekeurd.

 

De partijen 50Plus, VVD, PvdD en GroenLinks lijken het huidige PGB systeem zo intact mogelijk te laten.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Scootmobiel kopen: 10 tips waar u op moet le tten

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante