Tweede Kamer debatteert over decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september

08-09-2015 21:58

Woensdag 9 september debatteert de Tweede Kamer over de decentralisatie Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Wet langdurige zorg (Wlz). Het debat vindt plaats van 13:00 - 17:00 uur.  Het betreft een open debat. Wil je het debat live volgen? Klik hier voor de livestream video of audio (Suze Groenewegzaal)

Agendapunten debat

  1. Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015
  2. Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur)
  3. Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015
  4. Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+
  5. Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz)
  6. Waarborgen voor cliënten met Volledig Pakket thuis en laag zzp
  7. Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
  8. Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken'
  9. Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

Meer informatie

 

Met het oog op dit debat heeft een aantal organisaties een brief gestuurd aan de Tweede Kamer aangaande dit onderwerp:

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante