Digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? gestart

05-09-2014 19:29

Veel zorg en ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Voor mensen die hiermee te maken hebben, start in september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?

Mensen met een beperking of psychische problemen en ouderen moeten vanaf 1 januari bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Het gaat om begeleiding, (vervoer naar) dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW), de doventolk en soms ook persoonlijke verzorging. Het is uiteraard belangrijk dat al deze mensen én hun mantelzorgers goed weten wat gaat gebeuren.

Op 4 september 2014 is daarom de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’ van start gegaan. Deze wordt georganiseerd door negen cliëntenorganisaties. Met de raadpleging willen de organisaties nagaan welke informatie cliënten en mantelzorgers hebben gekregen over de komende veranderingen. En of ze inmiddels ook weten wat dat betekent voor hun eigen situatie.

Daarnaast wordt ook gevraagd of mensen zich voorbereiden op de veranderingen. Bijvoorbeeld door met familie en vrienden of een medewerker van het Wmo-loket over de veranderingen te praten.

 

Uitnodiging om mee te doen

De raadpleging loopt tot 4 oktober 2014. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst kan vanaf 4 september 2014.

 

Resultaten

De cliëntenorganisaties gebruiken de resultaten om de vinger aan de pols te houden bij de overheveling van zorg naar gemeenten. Als blijkt dat cliënten onvoldoende zijn geïnformeerd, zullen ze dat onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijke partijen en bij de plaatselijke belangenbehartigers.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. De negen betrokken organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

Meer informatie

Bezoek de website van de raadpleging 'Zorg naar gemeenten'

 

Bron: Hervorming langdurige zorg

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2019
Wat zijn de gevolgen voor zorg & welzijn?

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante