Discussie over invoering budgetpolis

19-06-2014 15:30

Een budgetpolis waarbij verzekeraars de zorgaanbieders selecteren, zal volgens minister Schippers (Volksgezondheid) leiden tot betere en goedkopere zorg. Maar SP, PVV, en GroenLinks vrezen aantasting van de vrije artsenkeuze.

Als verzekeraars niet meer verplicht zijn om de zorg van alle aanbieders te contracteren of (deels) te vergoeden, kunnen ze goedkopere en betere zorg inkopen. Dit is de gedachte van Schippers achter het invoeren van een budgetpolis waarbij alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed. Door het akkoord dat coalitiepartijen VVD en PvdA met D66, ChristenUnie en SGP hebben gesloten, wordt dit nu ingevoerd voor de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidzorg. Hiermee wordt het principe van de vrije artsenkeuze aangetast, constateren Leijten (SP), Klever (PVV) en Voortman (GroenLinks).

Budgetpolis komt naast natura- en restitutiepolis

Het oorspronkelijke voorstel van minister Schippers zou leiden tot het verdwijnen van de restitutiepolis, waarmee verzekerden zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen. Na de onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP is besloten om deze toch te laten bestaan. Arno Rutte (VVD), Bouwmeester (PvdA) en Dijkstra (D66) vinden het positief dat men voortaan uit verschillende soorten polissen kan kiezen. Maar in de praktijk hebben mensen met een laag inkomen helemaal geen keuze, betogen Leijten, Klever en Voortman: zij worden gedwongen om een "armoepolis" af te sluiten. Bruins Slot (CDA) bepleit daarom een maximale bandbreedte tussen de premies van de verschillende verzekeringen.

Inkoop zorgverzekeraars moet transparanter worden

Als verzekeraars meer inkoopmacht krijgen, wordt het belangrijker dat zij transparant zijn over hoe zij zorg inkopen. Verzekeraars mogen niet slechts selecteren op prijs, zegt Bruins Slot, die vindt dat er meer nadruk moet worden gelegd op kwaliteit. Dijkstra stelt voor om verzekeraars te verplichten om duidelijkheid te geven over hun inkoopprocedures. Voor Van der Staaij (SGP) en Slob (ChristenUnie) is het belangrijk dat verzekeraars open zijn over hoe zij bij zorginkoop rekening houden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden. Verzekeraars moeten verzekerden jaarlijks informeren over wat er aan een polis verandert, vindt Bouwmeester.

Zorgverzekeraars mogen niet fuseren met zorgaanbieders

Er komt een verbod op fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Minister Schippers wil zo ongewenste belangenverstrengeling doordat één partij verschillende rollen speelt, voorkomen. Het zou bijvoorbeeld niet in het belang van verzekerden zijn als een verzekeraar alleen eigen zorg inkoopt en vergoedt. Een verstandige maatregel, vindt Rutte. Maar is een verbod niet een te zwaar middel?

Van der Staaij en Dijkstra vragen zich af hoe groot het probleem in de praktijk eigenlijk is. Voor Klever gaat Schippers' voorstel juist niet ver genoeg.

Zorgverzekeraars mogen namelijk wel een minderheidsbelang nemen in zorgaanbieders, waardoor er volgens haar nog steeds belangenverstrengeling kan zijn.

Pgb in de Zorgverzekeringswet vastgelegd

Het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt opgenomen in de Zorgverzekeringswet, omdat de zorgverzekeraars hiervoor per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden. Vrijwel alle woordvoerders zijn blij dat mensen zo eigen regie krijgen over hun zorg. Maar er zijn nog wel twijfels. Hoe pakt het in de praktijk uit?, vragen Voortman en Van der Staaij. Te strenge eisen van verzekeraars mogen er volgens hen niet toe leiden dat pgb's nauwelijks worden toegekend. En vallen mensen met ouderdomsklachten zoals dementie eronder? Daarover bestaat volgens Bruins Slot veel onduidelijkheid.

Bron: Handicapnieuws | Tweede Kamer

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante