E-health zonder risico's - Keurmerk borgt patiëntveiligheid

08-11-2012 09:55

De Stichting Quality Assurance E-health (QAEH) heeft vandaag 3 certificaten uitgereikt aan organisaties die op een veilige manier zorg op afstand verlenen. Dit schrijft Patiëntenfederatie NPCF


De onafhankelijke stichting toetst of organisaties aan de eisen voldoen die zijn gebaseerd op de nationale norm NEN 8028 (Medische informatica – Kwaliteitseisen telemedicine). Deze norm voor zorg of afstand is de voorloper van de internationale norm voor E-health. De stichting heeft als doel om middels keurmerkverlening de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de bestaande en toekomstige E-health diensten te waarborgen.

 

Zorg op afstand wordt door minister Schippers als de belangrijke hedendaagse innovatie in de zorg gezien. Uiteraard moet deze manier van zorgverlening wel veilig worden toegepast. QAEH heeft de NEN 8028 vertaald naar toetsbare eisen. De eisen hebben betrekking op het in kaart brengen van de risico's, het voorkomen of verkleinen ervan en het borgen van samenwerking tussen de partijen die gezamenlijk de zorg op afstand leveren.

 

Bij het opstellen van de eisen zijn alle betrokken ketenzorgpartijen, zoals de patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen, leveranciers en fabrikanten betrokken geweest. Hierdoor is de patiëntveiligheid en kwaliteit in de gehele zorgketen zeker gesteld. De organisaties zijn getoetst door onafhankelijke toetsers en voldoen aan de eisen zodat de door hen geleverde zorg op afstand veilig is. QAEH stimuleert de ketenzorgpartijen om de kwaliteit te verhogen en de patiëntveiligheid te borgen door hen te helpen en te ondersteunen. Zo biedt de stichting de mogelijkheid om een opstapcertificaat te verkrijgen met als verplichting dat de betreffende partij binnen drie jaar volledig aan alle eisen voldoet.

 

De organisaties die vandaag het certificaat ontvangen voldoen aan de eisen en zijn: Medizorg, KSYOS TeleMedisch Centrum en ZuidZorg. De gebieden waarop de certificaten zijn afgegeven zijn: "Het leveren van zorg op afstand betreffende UVB lichttherapie", "het als zorginstelling leveren van  TeleEerstelijnsDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleMonitoring met bij haar aangesloten huisartsen, medisch specialisten en paramedici ten behoeve van haar patiënten" en "Verzorgende en verpleegkundige interventies bij thuiszorg cliënten met behulp van Informatie- én Telecommunicatie- technologie en het scheppen van condities het beheer van de processen en de ontwikkeling ten behoeve van zorg op afstand".

 

Patiëntenfederatie NPCF is actief betrokken geweest bij de ontwerp van de NEN-norm Telemedicin ( NEN8020). In een apart hoofdstuk wordt in deze norm aandacht besteed aan het gebruikersperpectief. Ook bevat de NEN-norm kwaiteitseisen voor het gebruikersperpectief. Ook heeft de patiëntenfederatie meegewerkt aan de vertaling van de norm in toetsbare eisen voor een zorgverlener en/ of leverancier.

 

Vandaag ontvangen een leverancier en twee zorgaanbieders als eerste deze certificaten. Marita Meulmeester reikt het certificaat uit aan leverancier MediZorg. MediZorg levert apparatuur voor lichttherapie in de thuisiutatie en verzorgt de daarbijbehorende informatie aan patienten.

Bron: NPCF

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante