Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntrechten zorg

11-12-2013 17:42

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntrechten zorg in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de start van het Kwaliteitsinstituut. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) hebben met de aanname van dit wetsvoorstel een proces afgerond dat ruim vijf jaar geleden onder hun voorgangers werd ingezet. Met het Kwaliteitsinstituut wordt een belangrijke stap gezet om het voor zorgverzekeraars gemakkelijker te maken om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder.

Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en vergelijkbare informatie over de zorg (cure en care) publiceren. Daarbij vindt het Kwaliteitsinstituut het wiel niet steeds opnieuw uit, maar zal het ook bestaande initiatieven op het terrein van transparantie goed vindbaar maken.

Schippers en Van Rijn hechten er zeer aan dat professionals niet meer papierwerk en administratieve lasten op hun nek krijgen. Het Kwaliteitsinstituut gaat de sector helpen bij het wieden in de berg van ongestructureerde informatie-uitvraag die is ontstaan. Opschoning hiervan krijgt hoge prioriteit, evenals het aanbrengen van focus in de toekomstige informatie-verplichtingen in het veld.

Het Kwaliteitsinstituut gaat ervoor zorgen dat het veld in gezamenlijkheid kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten opstelt. Standaardisatie van de meetinstrumenten is belangrijk om kwaliteit te kunnen vergelijken. Het Kwaliteitsinstituut gaat dit door eenduidig taalgebruik bewerkstelligen.

Het Kwaliteitsinstituut haalt zijn expertise zoveel mogelijk uit het veld zelf. De mensen die dat betreft, komen dan ook niet in dienst, maar blijven hun praktische werk in het zorgveld doen. Het Kwaliteitsinstituut wordt een slank en flexibel onderdeel van het huidige College van Zorgverzekeringen, dat een nieuwe naam krijgt: Zorginstituut Nederland. Vijf organisaties en programma’s die zich nu met kwaliteit in de zorg bezighouden, worden opgeheven.

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante