Eerste Kamer stemt in met nieuwe Wmo 2015

08-07-2014 21:31

 
Van Rijn: de nieuwe Wmo 2015 is een feit

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de nieuwe Wmo 2015. Hiermee is de nieuwe wet een feit. De stemming volgde na een constructief debat met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK). Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente.

De Wmo 2015 treedt 1 januari 2015 in werking. Gemeenten krijgen hiervoor 3,6 miljard euro extra. De totale korting op de Wmo 2015 bedraagt 0,7 miljard euro. Deze wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft.

Van Rijn: 'Ik ben blij dat we met elkaar deze historische stap hebben kunnen maken. Uit het debat bleek brede steun voor de doelen en uitgangspunten ban de wet, bij voor-en tegenstanders.'

 

Passende ondersteuning op maat: maatwerkvoorziening

Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

 

Communicatie burgers

Het ministerie van VWS start samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Na publicatie van de Wmo 2015 in het staatsblad start het proces van de overdracht van de noodzakelijke cliëntgegevens aan gemeenten. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld zodat gemeenten de cliënt persoonlijk kunnen benaderen over de ondersteuningsbehoefte.

 

Ondersteuning van wethouders

De staatssecretaris houdt de komende maanden nauw contact met de wethouders. Er worden wethoudersbijeenkomsten georganiseerd door het hele land. Tijdens deze bijeenkomsten spreekt Van Rijn de wethouders over de voortgang van de transitie. Op deze manier houdt de staatssecretaris vinger aan de pols en kan hij tijdig handelen waar nodig. Daarnaast wisselen wethouders kennis en ervaringen met elkaar uit.

Van Rijn: 'Ik vind het heel belangrijk dat ik de komende maanden de transitie samen met wethouders blijf doen, want hervormen doe je samen. Ik hou niet één vinger aan de pols, maar tien. Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis.'

 

Bron: Rijksoverheid

 
Lees ook

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante