Eerste Kamer vraagt waarborgen voor cliëntondersteuning in alle gemeenten

25-07-2014 13:09

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de Wmo 2015 heeft een groot deel  van de fracties zorgen geuit over de continuïteit van de cliëntondersteuning. In een bijna door de hele Kamer gesteunde motie wordt de regering gevraagd voor 1 oktober 2014 afdoende waarborgen te creëren voor het gegarandeerd continueren van onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten.  De staatssecretaris peilt op 1 augustus 2014 opnieuw de stand van zaken rondom de afspraken tussen MEE en gemeenten en zegt toe bij achterstand in actie te komen. MEE Nederland is blij met de steun uit de Eerste Kamer en met het feit dat de staatssecretaris de motie als ondersteuning van zijn beleid ziet.

Eerder bleek uit een monitor van MEE Nederland dat een groot aantal gemeenten (63%) nog geen afspraken heeft gemaakt met MEE over de beschikbaarheid van cliëntondersteuning per 1 januari 2015. ‘De motie en de toezegging van de staatssecretaris laten zien dat onze signalen zeer serieus worden genomen. We willen hoe dan ook voorkomen dat er straks kwetsbare burgers tussen wal en schip gaan vallen’,  zegt Jan de Vries, directeur MEE Nederland.

Dat was ook de directe aanleiding voor Flierman (CDA), Slagter (SP), Thissen (GroenLinks), Barth (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie) om met de motie te komen. Zij zijn van oordeel dat onafhankelijke cliëntondersteuning een belangrijke randvoorwaarde is voor een zorgvuldige transitie en uitvoering van de Wmo 2015 en dat daarom de continuïteit van deze functie in alle gemeenten moet worden gewaarborgd. Zij vrezen dat als niet in alle gemeenten tijdig sluitende afspraken zijn gemaakt, in die gemeenten de expertise, infrastructuur en daarmee de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning in gevaar komt.

De staatssecretaris zegt toe op 1 augustus 2014 de stand van zaken te peilen. ‘….. Als MEE aangeeft dat het ondanks de gemaakte afspraken niet goed lijkt te komen, dan trekken wij ten strijde…’, aldus de staatssecretaris tijdens het debat.  

Ondertussen blijven de MEE-organisaties en gemeenten hard werken om tot goede afspraken te komen. MEE Nederland zal de voortgang blijven bewaken en waar nodig de staatssecretaris opnieuw aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, in lijn met de uitkomst van het debat in de Eerste Kamer.

 

Bron: MEE Nederland

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante