Eisen voor goede afhandeling klachten in de zorg

06-05-2016 12:11

Begrijpelijk informatie, toegankelijke locaties, deskundige commissieleden en makkelijk je weg kunnen vinden naar geschilleninstanties. Dit zijn belangrijke eisen die cliëntenorganisaties stellen aan de nieuw op te richten geschilleninstanties in de zorg.

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) moet de rechtspositie van patiënten en cliënten versterken. De Wkkgz is er sinds 1 januari en regelt onder meer het klacht- en geschillenrecht in de zorg. 

Zorgaanbieders en zorginstellingen moeten zich vanaf volgend jaar aansluiten bij een geschillencommissie. In de wet staat dat cliëntenorganisaties betrokken moeten worden bij de oprichting van nieuwe geschillencommissies. 

Overleg 
Daarom overleggen Ieder(in) samen met NPCF, LPGGz, LSR, Zorgbelang Nederland en de Consumentenbond met zorgaanbieders en zorginstellingen over de inrichting van de nieuwe geschilleninstanties. In dit overleg is er een  programma van eisen opgesteld. Er is afgesproken dat de geschilleninstanties er komen op basis van het programma van eisen. 

Eisen
In het programma van eisen is onder meer afgesproken dat mensen makkelijk hun weg moeten kunnen vinden als zij een klacht willen indienen, dat informatie over de klachtenprocedure begrijpelijk is en dat de locaties waar de geschillen worden behandeld bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Ook is afgesproken dat in de geschillencommissies mensen zitten die niet alleen weten hoe de wet in elkaar zit, maar ook weten wat het voor mensen betekent om een bepaalde aandoening te hebben. 

Pas toe of leg uit 
De komende weken gaan alle betrokken partijen in overleg over de daadwerkelijke oprichting van geschillencommissies. De cliëntenorganisaties zullen er op toezien dat het programma van eisen hierbij inderdaad als basis wordt gebruikt. Ze hanteren daarbij het principe van ‘pas toe of legt uit’. Dat betekent dat zorgaanbieders alleen kunnen afwijken van het programma van eisen als dat redelijk is en voldoende onderbouwd wordt. 

Wij informeren u weer zodra er meer bekend is over de nieuwe geschillencommissies.

Bron: Ieder(in)

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante