Extra huurverhoging niet voor chronisch zieken en gehandicapten

23-03-2013 11:09

Minister Blok heeft toegezegd bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een hardheidsclausule op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten. Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan 33.614 euro.


Het kabinet voert de inkomensafhankelijke huurverhoging in om het zogenaamde scheefwonen tegengaan. Scheefwonen is het fenomeen dat huurders die veel verdienen blijven wonen in een goedkope sociale huurwoning. Het kabinet wil dit doorbreken. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met lagere inkomens. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging hoopt minister Blok dat huurders met hogere inkomens gaan verhuizen en de goedkopere huurwoningen weer vrijkomen voor huurders met lagere inkomens.


Verhuizen geen optie
Voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen. CG-Raad en Platform VG zijn dan ook blij met de toezegging van de minister om een hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten op te stellen.


Individuele omstandigheden
Aanvankelijk opperde de minister de hardheidsclausule te laten gelden voor huurders met een indicatie voor AWBZ-zorg. CG-Raad en Platform VG vinden dat niet volstaan.


Niet kunnen verhuizen is sterk afhankelijk van individuele beperkingen en omstandigheden. Het hoofdcriterium moet zijn dat iemand vanwege fysieke, psychische of verstandelijke beperkingen sterk is aangewezen op de huidige woning. Daarbij moeten alle individuele omstandigheden mee gewogen worden. CG-Raad en Platform VG adviseren daarom bij het uitwerken van de hardheidsclausule gebruik te maken van het ICF model.


Het ministerie van Wonen en Rijksdienst gaat de hardheidsclausule uitwerken in een nadere regeling. De tijd hiervoor is beperkt; de minister heeft beloofd de regeling begin april naar de Tweede Kamer te sturen. CG-Raad en Platform VG zijn momenteel met het ministerie in gesprek over een zorgvuldige en inhoudelijk gefundeerde uitwerking van de hardheidsclausule.


Inclusief woonbeleid
Overigens vinden CG-Raad en Platform VG dat de hardheidsclausule eigenlijk overbodig zou moeten zijn. In een inclusieve samenleving mét een inclusief woonbeleid (beleid gericht op het toegankelijk maken van alle woningen) hebben mensen met beperkingen evenveel mogelijkheden om te wonen en te verhuizen als iedere burger. Helaas zijn we nog ver verwijderd van inclusief woonbeleid en moeten we ons behelpen met hardheidsclausules.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante