Geen overeenstemming over langdurige zorg

07-02-2013 13:40

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben donderdag een gesprek gevoerd met staatssecretaris Van Rijn over de langdurige zorg. Tijdens dit gesprek hebben de patiënten- en cliëntenorganisaties CG-Raad, LOC, Per Saldo, CSO, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF een plan gepresenteerd aan de staatssecretaris. Het plan wordt ook ondersteund door Actiz.

Echter, er is absoluut geen overeenstemming over de langdurige zorg tussen staatssecretaris Van Rijn en patiënten- en cliëntenorganisaties zoals de Volkskrant suggereert, laten de patiënten- en cliëntenorganisaties nadrukkelijk weten.

 

Zelf de regie met een eigen budget

Vorige week hebben de patiënten- en cliëntenorganisaties een plan ingebracht om de langdurige zorg in de toekomst vorm te geven. De insteek van dat plan is om mensen zoveel mogelijk zelf de regie te geven over hun leven. Mensen moeten hiervoor zelf een budget krijgen, dat wordt toegewezen op basis van een onafhankelijk vastgestelde zorgvraag. Mensen die dat niet zelf willen of kunnen, behouden uiteraard de mogelijkheid om het voor hen te laten regelen (door familie, mentor, verzekeraar). Uiteraard moeten hiervoor strikte regels gelden.


Voorwaarden

Patiënten- en cliëntenorganisaties willen dat gemeenten alleen onder voorwaarden het beleid rondom de langdurige zorg mogen bepalen. Alleen dan garandeer je dat mensen de juiste zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Daarbij moeten de geldstromen niet via de gemeente lopen, maar mensen moeten zelf de regie hierover krijgen. De organisaties willen van aanbodsturing naar vraagsturing door de cliënt. De plannen in het regeerakkoord zijn voor de organisaties niet acceptabel.


Onafhankelijke indicatiestelling

Van groot belang blijft een onafhankelijke indicatiestelling. Uiteraard moet wel worden meegenomen wat iemand met zijn sociale netwerk kan regelen. Maar het moet geen verplichting worden met als resultaat dat mensen geen passende, professionele zorg meer krijgen.


De organisaties zijn nog in overleg met de staatssecretaris en  verwachten binnenkort een vervolgafspraak.

 

Bronnen: NPCF, Per Saldo, CG-Raad, Platform VG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante