Gegevensoverdracht door het CIZ aan gemeenten

23-07-2014 15:15

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht. Dit betekent, dat een deel van de zorg die nu nog tot de aanspraken van de AWBZ hoort, in de Wmo 2015 wordt ondergebracht. Hiermee worden gemeenten verantwoordelijk voor dat deel van de zorg.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten zich kunnen voorbereiden om per 1 januari iedere burger passende zorg te leveren, is in de Wmo 2015 opgenomen dat zij al voor het einde van dit jaar cliëntgegevens van het CIZ ontvangen.


Samenwerking

Het CIZ verstrekt gegevens van de over te hevelen zorg aan de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Dit gebeurt in samenwerking met Vektis (de gegevensbeheerder van de zorgkantoren) en het CAK (de uitvoerder van de eigen bijdrageregelingen). Het gaat om cliënten van 18 jaar en ouder met een indicatie voor de volgende vormen van AWBZ-zorg:
- Begeleiding individueel (BG-IND) en groep (BG-GRP);
- Kortdurend verblijf (KVB);
- Verblijf tijdelijk (VBTYD);
- Persoonlijke verzorging (PV) als sprake is van een grondslag ZG, VG of PSY;
- Verblijf voor cliënten met grondslag psychiatrie (GGZ-C).

Gegevens die de gemeente van het CIZ ontvangt betreffen:
- Naam en burgerservicenummer (BSN);
- De grondslag;
- De indicatie, in functie(s) of zorgzwaartepakket (ZZP).

Vektis voegt hier de geleverde zorg en leveringsvorm aan toe.

 

Bron: CIZ

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante