Gegevensoverdracht door het CIZ aan gemeenten

23-07-2014 15:15

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht. Dit betekent, dat een deel van de zorg die nu nog tot de aanspraken van de AWBZ hoort, in de Wmo 2015 wordt ondergebracht. Hiermee worden gemeenten verantwoordelijk voor dat deel van de zorg.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten zich kunnen voorbereiden om per 1 januari iedere burger passende zorg te leveren, is in de Wmo 2015 opgenomen dat zij al voor het einde van dit jaar cliëntgegevens van het CIZ ontvangen.


Samenwerking

Het CIZ verstrekt gegevens van de over te hevelen zorg aan de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Dit gebeurt in samenwerking met Vektis (de gegevensbeheerder van de zorgkantoren) en het CAK (de uitvoerder van de eigen bijdrageregelingen). Het gaat om cliënten van 18 jaar en ouder met een indicatie voor de volgende vormen van AWBZ-zorg:
- Begeleiding individueel (BG-IND) en groep (BG-GRP);
- Kortdurend verblijf (KVB);
- Verblijf tijdelijk (VBTYD);
- Persoonlijke verzorging (PV) als sprake is van een grondslag ZG, VG of PSY;
- Verblijf voor cliënten met grondslag psychiatrie (GGZ-C).

Gegevens die de gemeente van het CIZ ontvangt betreffen:
- Naam en burgerservicenummer (BSN);
- De grondslag;
- De indicatie, in functie(s) of zorgzwaartepakket (ZZP).

Vektis voegt hier de geleverde zorg en leveringsvorm aan toe.

 

Bron: CIZ

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante