Gemeenten en aanbieders pakken samen wachtlijsten J-GGZ aan

26-06-2015 12:57

Gemeenten vinden (lange) wachtlijsten voor J-GGZ ongewenst. Zij doen wat ze kunnen om samen met de zorgaanbieders de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of verkorten. Het gaat erom dat kinderen de hulp krijgen die nodig is.

Gemeenten vinden dat kinderen die ernstige problemen hebben of ernstig ziek zijn, snel en goed geholpen moeten worden. Dat is ook het doel van het nieuwe jeugdstelsel.

  • Het is aan aanbieders en gemeenten om de handen ineen te slaan om het probleem op te lossen
  • Gemeenten moeten met instellingen in gesprek over de wachtlijsten, en instellingen aansporen om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van de wachttijden. Ook aanbieders moeten met elkaar nagaan waar nog plek is. 

Sinds dit jaar zijn de jeugdhulptaken gedecentraliseerd naar gemeenten, om dichtbij en laagdrempelige zorg en ondersteuning te bieden.

Beeld wachtlijsten

Vorig jaar waren er al wachtlijsten voor de J-GGZ en ook dit jaar zijn ze er nog. Maar het beeld verschilt per regio. De signalen over wachtlijsten zijn heel divers en spreken elkaar soms ook tegen.

Sommige landelijke aanbieders geven aan dat het beeld nagenoeg gelijk is aan dat van vorig jaar, terwijl er ook aanbieders zijn die minder instroom hebben.

Verandering nodig

Feit is ook dat er minder geld beschikbaar is. Om de zorg toekomstbestendig in te richten is er een verandering nodig. Een verandering die eraan bijdraagt dat kinderen dichtbij huis gepaste zorg en ondersteuning kunnen krijgen.

Gezamenlijke visie

Gemeenten en aanbieders zien dat er nog een belangrijke opgave ligt. Daarom hebben zij gezamenlijk een visie geschreven. Deze moet eraan bijdragen dat kinderen snel en dichtbij huis, hulp en ondersteuning krijgen. Het gesprek tussen gemeenten onderling en het overleg tussen gemeenten en instellingen staat hierin centraal. 

Informatie voor gemeenten

De VNG ziet dat gemeenten in gesprek zijn met instellingen. Er is hierbij behoefte aan praktische informatie om het gesprek over de wachtlijsten aan te gaan:

  • Gemeenten kunnen gebruikmaken van de de informatie die in het stelsel van de Zorgverzekeringswet geldt. Deze normen gelden niet binnen de Jeugdwet, maar u kunt deze wel gebruiken in het gesprek met instellingen over de wachttijden. (Treeknormen vindt u onderaan dit bericht)
  • Behalve de Treeknormen en het gesprek dat gemeenten met de instelling hierover voeren, is het belangrijk dat kinderen en ouders op de hoogte zijn van de bestaande wachttijden.

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante