Gemeenten lopen achter in geven van informatie over langer zelfstandig wonen 'op de oude dag'

17-05-2015 16:38

Volgens een verkenning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijven gemeenten achter in het geven van informatie over langer zelfstandig wonen 'op de oude dag'. De VNG vroeg de deelnemers van het VNG-communicatieplatform in hoeverre zij zich in deze bevindingen herkennen. 

De enquête is ingevuld door medewerkers van 178 gemeenten. (De verkenning van BZK bevat conclusies op basis van signalen van belangenverenigingen van ouderen en een kleine groep gemeenten.)

Verbeteringen website 

Dat informatie op gemeentelijke websites lastig is te vinden voor ouderen wordt herkend. De gemeenten zien als mogelijke verbeteringen: 

  • Vindbaarheid van de onderwerpen op de gemeentelijke website (met minder klikken). 
  • Aansluiten van woordgebruik (zoektermen) op de doelgroep. 
  • Een aparte (sub)website. 
  • Uitgaan van de vraag van de doelgroep (toptakenwebsite).

Website niet het belangrijkst 

Een meerderheid (h)erkent dat informatie op gemeentelijke websites niet duidelijk of concreet genoeg is. Maar hoewel de website een belangrijke positie inneemt, is die niet het belangrijkste communicatiemiddel. Informatie op maat komt aan bod in persoonlijke gesprekken.

Inzet op persoonlijke gesprekken

Dat gemeentelijke loketten versnipperde en tegenstrijdige informatie zouden verstrekken, wordt niet herkend. Een ruime meerderheid van de gemeenten onderneemt activiteiten om inwoners bewust te maken van langer zelfstandig wonen. Daarbij zetten zij vooral in op de persoonlijke gesprekken met zorgvragers.

Informatiebijeenkomsten 

Een groot aantal de gemeenten organiseert informatiebijeenkomsten als onderdeel van een voorlichtingscampagne. Het zijn vooral de woningcorporaties die informeren over de beschikbare woningvoorraad. 

Communicatie rijksoverheid 

Inwoners staan volgens de gemeenten niet direct open voor informatie over wat van hen verwacht wordt als ze ouder worden. Er is behoefte aan communicatie door het Rijk gericht op de bewustwording rond langer zelfstandig wonen, eigen verantwoordelijkheid en verwachtingen (van zichzelf en de directe omgeving). 

Checklist en voorbeelden 

Een kleine 40% van de respondenten zegt behoefte te heben aan ondersteuning bij de informatievoorziening over langer zelfstandig wonen. De VNG gaat daarom een checklist met ‘must have-onderwerpen' ontwikkelen en goede voorbeelden aanreiken.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante