Gevreesde effecten bezuiniging gehandicaptenvervoer komen uit

27-03-2013 12:38

Tot haar grote spijt moet de VGN constateren dat de gevreesde effecten van de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer van 113 miljoen euro werkelijkheid aan het worden zijn. Steeds meer instellingen stellen vast dat sinds de vervoerstarieven per 1 januari jl. zijn gehalveerd, er steeds grotere problemen ontstaan. Vanmiddag spreekt de vaste Kamercommissie van VWS met de staatssecretaris over deze bezuinigingen.

Langere ritten, wisselende vertrek- en aankomsttijden, andere routes en steeds wisselende chauffeurs en vollere bussen, het zijn zaken waar gezonde mensen vaak al slecht mee uit de voeten kunnen. Bij mensen met een beperking kunnen deze ongewenste veranderingen tot angst en stress leiden, waardoor de voor hen zo noodzakelijke stabiliteit en structuur kan worden geschaad.

Neem nu Joke. 32 jaar en sinds de start in 2008 werkzaam bij een cadeauwinkel die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege haar stoornis heeft het haar een aantal jaren gekost om zich vertrouwd en veilig te voelen op deze werkplek. Ze heeft veel geleerd op het gebied van sociale vaardigheden, zoals mensen aankijken, aanspreken en samenwerken. In haar woonplaats, 15 kilometer verderop, is er geen dagbesteding of werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Door de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer kan ze niet meer wordt vervoerd, verliest ze haar werkplek en komt ze thuis in een isolement te zitten.

86.000 gedupeerden
Sinds de vervoerstarieven meer dan gehalveerd werden, zijn ze niet meer kostendekkend. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg doen hun best om het vervoer op een zorginhoudelijk verantwoorde wijze te reorganiseren. Maar dit lukt niet van de ene op de andere dag, dit kost tijd. Niet alleen Joke, nog 86.000 andere mensen zijn de dupe van de drastische bezuinigingen op het vervoer van en naar de dagbesteding en/of woonlocaties. De bezuiniging treft  mensen met een beperking in de kern van hun bestaan, hun bewegingsvrijheid wordt ernstig beperkt.

Participatie
Stageplekken of specifieke werkplekken zoals in een winkel behoren vaak niet meer tot de mogelijkheden. Alleen als verwanten bereid zijn een eigen bijdrage te betalen, kunnen cliënten op de oude dagbesteding blijven. De bezuiniging dwingt zorgaanbieders om dagbesteding op hun eigen terrein te organiseren, met als gevolg dat cliënten dit terrein vaak niet meer afkomen. Dit is in strijd met het regeringsbeleid dat erop is gericht om de mensen met een beperking te stimuleren om meer te participeren in de maatschappij.

Overgangsregeling
De VGN heeft de staatssecretaris gevraagd om extra middelen vrij te maken voor een overgangsperiode. Zelfs de doorgaans strenge Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) herkent de problematiek na meer dan 100 hoorzittingen. De NZa heeft de staatssecretaris voorgesteld 32 tot 40 miljoen euro ter beschikking te stellen om de grootste problemen op te lossen. De staatssecretaris wil echter niet verder gaan dan 25 miljoen euro.
De extra middelen zijn nodig om passende dagbesteding te organiseren op een kortere reisafstand van de woning van de cliënt en voor het samenstellen van nieuwe groepen op andere locaties. Vaak is het organiseren van dagbesteding dichterbij niet mogelijk omdat er maar één specialistische of regionale voorziening is waar de expertise is geconcentreerd. Ook wonen cliënten vaak extramuraal of verspreid over een groot verzorgingsgebied. De enige manier om dan de bezuiniging op te vangen is of langere reistijden of drastische inperking van dagbestedingsmogelijkheden en keuzevrijheid. Vooral de kleinschalige op maat gesneden dagbesteding wordt zo de nek omgedraaid.

Cliëntmedezeggenschap
Ook cliënten en cliëntenorganisaties hebben geprotesteerd tegen deze bezuiniging. De vervoermaatregelen zijn adviesplichtig in het kader van de cliëntmedezeggenschap. Bij het invoeringstraject is hier geen rekening gehouden. De VGN vindt het belangrijk dat cliëntenraden de gelegenheid hebben om dit goed te beoordelen en met hun achterban te bespreken.

De VGN heeft op donderdag 14 maart een brief naar de vaste kamercommissie van VWS gestuurd waarin ze verzoekt om meer geld voor vervoer beschikbaar te stellen. Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het doelgroepenvervoer is van 16.00-18.30 uur live te volgen.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante