Gezamenlijke afspraken verbetering trekkingsrecht Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS

06-03-2015 15:00

De uitbetalingen van het pgb-trekkingsrecht door de SVB zijn op gang gekomen. Maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Teveel signalen komen binnen dat betaling nog niet zijn gelukt, budgethouders in onzekerheid verkeren over de hoogte van hun budget, omdat de zorgovereenkomst niet goed is verwerkt of omdat de gegevens opgenomen in het portal ‘mijnpgb’ niet kloppen.

Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) hebben deze problemen in kaart gebracht en hebben daarover vandaag met de heer Van Rijn, staatssecretaris van VWS gesproken. In dit overleg is afgesproken dat bij het oplossen van problemen de budgethouder centraal staat. Die moet regie kunnen voeren op zijn pgb. Uiteraard moet iedere maandloner en ingediende declaratie op tijd worden betaald en als dat niet lukt moet er een voorziening (indien nodig een voorschot) zijn die tot een snelle betaling leidt. Continuïteit van zorg staat voorop. Voorkomen moet worden dat budgethouders, zorgverleners en kleinschalige zorgaanbieders in (financiële) problemen komen.

De eigen regie over zorg door budgethouders is een groot goed. Een adequaat systeem van trekkingsrechten maakt het pgb solide en toekomstbestendig en vergemakkelijkt het beheer. Het verlegt het systeem van verantwoording achteraf naar duidelijkheid vooraf. Het systeem moet in dienst staan van de budgethouder en dient daarop verbeterd te worden. Uitgangspunt is het ideale trekkingsrechtensysteem, zodat de verwachtingen naar de toekomst toe helder zijn. Daarnaast is afgesproken hoe de invoeringsproblemen moeten worden opgelost en is er een aanpak vastgesteld. Per Saldo en BVKZ adviseren hierbij en ondersteunen deze aanpak binnen hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. De aanpak bestaat uit:

  1. Fouten opsporen en repareren: Per Saldo en BVKZ gaan samen met de SVB het verwerkingsproces binnen gemeenten, zorgkantoren en de SVB doorlopen. Hiermee ontstaat inzicht in de vraag wat de oorzaken zijn van problemen, zodat deze zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Het management van de SVB is versterkt, gericht op de interne regie bij de SVB en de operationele samenwerking met ketenpartijen.
  2. Het aanstellen van een onafhankelijke ketenregisseur:  De prioriteit op betalen gaat de komende maanden veel herstelwerk vergen van gemeenten, zorgkantoren en de SVB.  Een centraal vertrekpunt is daarin is het perspectief van de budgethouder en de mogelijke risico’s die hij/zij loopt. Dit vergt een aanpak die met kracht en gezag wordt geleid door een ketenregisseur. Het herstelplan moet in maart gereed zijn. Doel is zo spoedig mogelijk in de reguliere situatie te komen. Per Saldo en BVKZ worden hierbij betrokken.
  3. Onderzoek door de SVB naar de doorlooptijd van de uitbetalingen: In zijn algemeenheid lijken de declaraties op tijd te worden betaald. Er zijn – ondanks alle inspanningen van de SVB - echter ook signalen dat dit niet gebeurt.  Afgesproken is dat de SVB auditdienst onderzoek hiernaar doet.
  4. Snelle start met de uitvoeringstoets: In de uitvoeringstoets wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt Verbeteringen voor de budgethouder in het systeem krijgen hoge prioriteit. Per Saldo, BVKZ, SVB, ZN, VNG en VWS stellen een gezamenlijke werkgroep hiervoor in, die ook de evaluatie begeleidt.

Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS bespreken wekelijks de voortgang op bovenstaande en eerdere afspraken, zoals de verwerking door en capaciteit bij het Rapid Response Team. 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante