Goede basis cliëntondersteuning kwetsbare mensen bij gemeenten

27-02-2014 13:19

Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Van Rijn: ‘Juist tijdens de transitie is goede ondersteuning van de cliënt cruciaal. Samen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormen deze afspraken een pakket waarmee cliëntondersteuning per 1 januari 2015 goed geregeld is.’

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning. De colleges van B&W zijn daarbij verplicht de ondersteuning zo te organiseren dat het belang van de cliënt het uitgangspunt is.

Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG: ‘Goede cliëntondersteuning is erg belangrijk voor het slagen van de decentralisaties. Ik ben blij om te zien dat alle betrokken partijen met deze afspraken hun verantwoordelijkheid nemen’.

 
Voor 1 mei afspraken

De VNG en MEE Nederland vinden dat de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap vanaf 2015 met deze afspraken gewaarborgd moet zijn. De drie partijen kwamen hiervoor onder meer de volgende afspraken overeen:

  • Gemeenten en MEE-organisaties maken voor 1 mei 2014 afspraken over de continuïteit van de cliëntondersteuning.
  • Gemeenten werken samen om tot langdurige, regionale afspraken te komen. Op die manier blijft expertise behouden en worden frictiekosten vermeden.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland: ‘Wij zijn tevreden met het feit dat kabinet en gemeenten overtuigd zijn van de noodzaak om de continuïteit van cliëntondersteuning te borgen. Met deze afspraken wordt de basis gelegd om daar lokaal en regionaal inhoud aan te geven.’

 
Motie

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarborgt dat gemeenten zorg dragen voor professionele ondersteuning wanneer de cliënt daar om vraagt. Bovenstaande afspraken geven een gevolg aan de wens van de Kamer - motie Van ’t Wout, Van Dijk, Voortman en Van der Staaij – om ‘professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning wettelijk te borgen’.

Het wetsvoorstel Wmo 2015 is in januari jongstleden aan de Kamer gezonden.

 

Documenten en publicaties

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante