Groot inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten

09-09-2013 16:23

Het kabinet is van plan om in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het Nibud heeft in opdracht van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG in kaart gebracht wat de effecten daarvan zijn voor de portemonnee. Uit het doorrekenen van een aantal voorbeeldsituaties blijkt dat het inkomensverlies kan oplopen van 400 euro tot ruim 1900 euro netto per jaar. Gemeenten krijgen extra budget om chronisch zieken en gehandicapten financieel te gaan ondersteunen, waardoor het inkomensverlies uiteindelijk minder zou kunnen worden.

 

Als de kabinetsplannen doorgaan vervallen in 2014:
  • de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hierdoor verdwijnen jaarlijkse toeslagen van 154 euro tot 514 euro netto per jaar. 
  • De compensatie van het eigen risico dit scheelt 99 euro per jaar.
  • De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten.

 

En per 2015 vervalt ook
  • De korting op de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo, dit scheelt voor alleenstaanden minimaal 81 euro en bij paren minimaal 115 euro.

 

Inkomensverlies tot 8,5%

Het wegvallen van deze inkomensondersteunende maatregelen betekent voor mensen met hoge zorgkosten een flink verlies. Uit de Nibud-berekeningen blijkt dat de inkomenseffecten voor iemand met lage zorgkosten (500 euro) variëren van 2 tot 4,5 procent. Een alleenstaande in de bijstand gaat er bijvoorbeeld 4% op achteruit, dit is een verlies van 560 euro per jaar.

De inkomenseffecten van iemand met hoge zorgkosten (1000 euro) variëren van 2,5 tot 8,5 procent. Bij het wegvallen van de compensatie voor het eigen risico wordt het inkomensverlies nog eens 0,5% hoger.

 

Gemeenten krijgen extra zorgtaken

Het is de bedoeling dat gemeenten deze inkomensverliezen gaan compenseren. Zij krijgen van het kabinet extra budget om chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen. Het Nibud kan gemeenten ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes bij de verdeling van dit budget. Het Nibud heeft veel ervaring op het gebied van inkomensondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen. Het Nibud is al met diverse gemeenten in gesprek om te bekijken hoe gemeenten op een verantwoorde wijze aan inkomensondersteuning kunnen doen bij mensen met een zorgvraag.

 

Bron: Nibud

 

Laatste nieuws

11-09-2013

Van Rijn verzacht maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatieregeling eigen risico (CER) en de regelingen specifieke zorgkosten, worden vervangen. Voor mensen die in een instelling verblijven, wordt 248 miljoen euro ingezet om de effecten op de eigen bijdrage te verzachten. Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om mensen die thuis wonen gerichter via maatwerk te compenseren.

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante