Hervorming AWBZ: Een simulatie van de gevolgen

23-04-2014 13:51

Als bijdrage aan een goede voorbereiding van de hervorming van de langdurige zorg heeft de Algemene Rekenkamer een simulatie uitgevoerd. Waar zouden de cliënten die in 2012 recht hadden op AWBZ-zorg onder het nieuwe stelsel terecht komen?

De simulatie brengt de mogelijke gevolgen in beeld van de hervormingen in de langdurige zorg. Dit type informatie is van belang voor het parlement bij het behandelen van de hervorming van de langdurige zorg. De resultaten van de simulatie zijn te vinden in het rapport Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen dat op 22 april 2014 wordt gepubliceerd.

 

Conclusie

Een voorbeeld: 67.000 ouderen hadden in 2012 onder de huidige AWBZ recht op zorg met verblijf. Onder het nieuwe stelsel zouden toekomstige cliënten als dezen thuis verzorgd moeten worden. Cliënten die in 2014 in een instelling verblijven mogen daar blijven wonen, dit is geregeld in het overgangsrecht.

De hervorming van de langdurige zorg is afgesproken in het regeerakkoord Rutte-Asscher. Langdurige zorg die nu nog uit de AWBZ gefinancierd wordt zal, wanneer het parlement daarmee akkoord gaat, vanaf 2015 onder vier verschillende wetten vallen:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen in het nieuwe stelsel meer verantwoordelijkheden. Het kabinet wil met de hervorming onder meer de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast moet in 2017 €3,4 miljard bezuinigd worden op de langdurige zorg. In 2012 maakten bijna 800.000 mensen aanspraak op langdurige zorg via de AWBZ en was er €27 miljard mee gemoeid. In dit onderzoek zijn de resultaten van het recente voorjaarsakkoord over de zorg tussen het kabinet en een aantal fracties uit de Tweede Kamer niet betrokken.

 

Aanbevelingen

We bevelen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een goede en tijdige informatievoorziening over de hervorming van de langdurige zorg te waarborgen. Het zou winst zijn om deze informatievoorziening – waar het de te decentraliseren langdurige zorg betreft – aan te laten sluiten bij de informatie die gemeenten en andere actoren verzamelen. Dit vraagt ook een goede samenhang met data en gegevens over de andere grote decentralisatieoperaties in het sociale domein.

Verder bevelen we de minister van VWS aan bij het verzamelen, analyseren en toegankelijk maken van informatie gebruik te maken van moderne technieken, zoals het koppelen van informatie op kaart met als resultaat een beter (lokaal en landelijk) inzicht in de situatie van kwetsbare mensen. Het ontsluiten van informatie via een open data platform maakt het mogelijk dat ook burgers zelf kunnen vaststellen hoe bijvoorbeeld hun gemeente het doet. Daarnaast bevordert een open data platform het leren over wat wel en niet werkt.

 

Bron: Rekenkamer

 

Publicaties

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante