Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

25-04-2013 16:38

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteert vandaag zijn langverwachte brief over de hervorming van de langdurige zorg. Opvallende nieuwe punten zijn dat er een recht op het persoonsgebonden budget (pgb) komt in de AWBZ en de Wmo. In de zorgverzekeringswet (Zvw) komt een nieuwe aanspraak voor thuisverpleging. Dit schrijft Zorgvisie.

 

Met zijn hervormingen van de AWBZ, Wmo en Zvw bezuinigt van Rijn tot 2017 een bedrag van 3,5 miljard euro. Zoals gisteren bekend werd in het zorgakkoord is een groot deel van de besparingen op de huishoudelijke ondersteuning teruggedraaid. Gemeenten houden 60 procent van het budget, terwijl het in het regeerakkoord nog ging om 25 procent.


Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Er komt vanaf 2014 een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Bovendien kan per 2015 geen aanspraak meer worden gemaakt op extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer in de AWBZ. Ook kan in 2015 geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functie persoonlijke verzorging. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en ontvangen circa 85 procent van het budget.

Pgb
Een nieuw punt in de brief is dat zowel in de Wmo als in de AWBZ het pgb onder stingente voorwaarden een recht blijft. Dat was in de AWBZ al het geval maar onder de Wmo werd het een voorziening. Verder wordt er vijftig miljoen euro uitgetrokken in de Wmo om sociale wijkteams in te richten. Er komt ook een vangnet waarmee gemeente inkomenssteun kunnen bieden via de Wmo. Hiermee is ruim 700 miljoen euro gemoeid.

AWBZ
In de AWBZ wil de staatssecretaris af van de systematiek van de zorgzwaartepakketen (zzp’s). Hij wil dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer een indicatie afgeeft maar een zorgzwaarte, waarna in overleg met cliënt en aanbieder een zorgplan opgesteld kan worden. Verder wordt de verhoging van de eigen bijdrage in de AWBZ iets verzacht.

Zvw
In de zorgverzekeringswet komt een nieuwe aanspraak voor thuisverpleging. De bedoeling van deze aanspraak is dat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde hulpverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven. Hiervoor trekt het kabinet 200 miljoen euro uit.

 

>> Samenvatting maatregelen langdurige ondersteuning en zorg per 2015

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante