Het Grote Zorgdebat trekt meer dan 30.000 kijkers

31-08-2012 12:02

Negen politieke partijen verdedigden hun plannen voor de zorg tijdens het Grote Zorgdebat. Dit verkiezingsdebat werd georganiseerd door 23 zorgpartijen waaronder patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Drie uur lang was het Grote Zorgdebat trending topic op twitter via hetgrotezorgdebat, ruim 1.100 mensen waren aanwezig in de zaal en meer dan 30.000 mensen keken via een livestreamverbinding naar het debat. Ook de Zorghulpatlas was bij het debat aanwezig.

Politieke woordvoerders Anne Mulder (VVD), Lea Bouwmeester (PvdA), Fleur Agema (PVV), Hanke Bruins Slot (CDA), Henk van Gerven (SP), Pia Dijkstra (D66), Linda Voortman (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Elbert Dijkgraaf (SGP) gaven hun mening over vier stellingen. Onderlinge verschillen werden scherp belicht onder leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut.

De eerste reacties vanuit het zorgveld op Het Grote Zorgdebat zijn positief. Vooral het feit dat 23 organisaties uit de zorg gezamenlijk dit debat hebben kunnen organiseren, oogst veel lof. Het is jammer dat in veel debatten de zorg centraal stond en niet de mens die een beperking ervaart waarvoor een passende oplossing gevonden moet worden. Dit schrijft de CG-raad

Wij zetten hieronder een aantal opvallende uitkomsten op een rij.

Eigen betalingen voor de patiënt
CG-Raad en Platform VG pleiten in hun verkiezingspamflet voor een inkomensafhankelijk maximum aan het totaal aan eigen betalingen Zvw, AWBZ en WMO. D66 wil een inkomensafhankelijk eigen risico en geen extra eigen betalingen. GroenLinks wil een lager en inkomensafhankelijk eigen risico. PVV wil een eigen bijdrage naar inkomen. De SGP geeft in het debat aan voor een hoger eigen bijdrage voor de hele zorg te zijn, maar dit inkomensafhankelijk te willen regelen. CU wil een eigen risico naar inkomen met eigen bijdragen voor bepaalde zorgaanspraken. Het CDA pleit voor een eigen bijdrage per consult. PvdA wil een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Toekomst AWBZ
Desgevraagd geeft D66 aan dat de AWBZ in de komende kabinetsperiode de grootste hervorming zal zijn. De partij wil begeleiding, verzorging, verpleging en GGZ via de gemeente zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren. Inmiddels hebben ACtiz, ZN en NPCF laten weten dat ouderenzorg binnen de ZVW (Zorgverzekeringswet) verzekerde zorg moet blijven.

Verstevigen eerstelijn
Alle partijen geloven in het versterken van de eerstelijn en investeren in preventie. De CU steunt als enige de stelling dat leefstijl van invloed mag zijn op de eigen bijdrage en behandelvolgorde. GroenLinks kiest voor een versterking van het PGB. Alle partijen benadrukken het belang van preventie en doelmatige zorg. PvdA wil sturen op gezondheidswinst in de regio.

Verbeteren positie patiënt/cliënt
Over de noodzaak van de invoering van beginselenwet zorginstellingen (AWBZ) en de wet Clientenrechten Zorg zijn de meningen verdeeld. Alle partijen vinden het van belang de positie van de patiënt te versterken, de zeggenschap te verbeteren en een goede klachtenprocedure te hebben. Sommige partijen verwachten meer van wetgeving, andere vinden de bestaande rechten voldoende en geloven meer in investeren in kwaliteit en meer personeel. SGP heeft 20 miljoen uitgetrokken voor de versterking van patiënten- en cliëntenorganisaties. D66 wil de patiëntenorganisaties financieren via de ZVW-premie. De CU wil een snelle ratificatie van het VN-verdrag.

Participatie
Stelling was of vervoer, huishoudelijke hulp en voeding een privé-aangelegenheid is. Alle partijen vinden dat mensen die een beperking ondervinden via de WMO een passende oplossing moeten krijgen. Er is verdeeldheid over het deel eigen verantwoordelijkheid van mensen en de rol van de mantelzorg. GroenLinks staat voor een volledige inclusieve samenleving. Het snel investeren in goed toegankelijk openbaar vervoer is beter dan aan de achterkant allerlei voorzieningen te moeten treffen.

De vier stellingen van Het Grote Zorgdebat waren:

  1. Patiënten moeten meer zelf gaan betalen voor de zorg.
  2. Het wettelijk uitbreiden van rechten van cliënten is noodzakelijk om de kwaliteit van zorgverlening verder te verbeteren.
  3. Leefstijl mag van invloed zijn op de eigen bijdrage en behandelvolgorde.
  4. Het organiseren en de financiering van huishoudelijke hulp, vervoer en voeding van ouderen is een privé-verantwoordelijkheid.

Politieke partijen die deelnamen aan het debat waren: CDA, ChristenUnie (CU), GroenLinks, D66, PVV, PvdA, SGP, SP en VVD.

Bron: CG-raad

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante