Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen?

13-08-2015 12:38

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Sinds 2007 waren zij al verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. De verantwoordelijkheden van de gemeenten staan beschreven in de Wmo 2015. Voor de waardering van mantelzorgers is in 2015 circa € 70 miljoen beschikbaar. Dit bedrag loopt op naar € 100 miljoen, vanaf 2016. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het gemeentefonds.

De gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe zij dit bedrag besteden. Dit biedt hen de gelegenheid integraal beleid te ontwikkelen en aan te sluiten bij lokale behoeften en wensen van mantel zorgers en zorgvragers. De komende jaren werken gemeenten aan de transformatie van het sociaal domein. En aan een bijpassende doorontwikkeling van het beleid van mantelzorgwaardering.

Speerpunten 

De speerpunten vinden, versterken, verlichten en verbinden vormen de kern bij het ontwikkelen van beleid voor mantel­ zorgondersteuning en waardering.

  • Het vinden van mensen die informele zorg verlenen is een voorwaarde om te kunnen versterken, verbinden en verlichten. Het is belangrijk dat mantelzorgers in beeld zijn, zodat adequaat kan worden ingespeeld op hun behoeften. Hiervoor moet onder andere vindplaatsgericht worden gewerkt.
  • Versterken betekent de positie verbeteren van onder meer de mantelzorger in lokaal beleid. Het is hier onontbeerlijk de mantelzorger te betrekken. Samen met de verbinding met de formele zorg is dit nodig om écht te kunnen verlichten.
  • Verbinden: het lokale samenspel tussen zorgvrager, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties. Een goede verbinding op organisatie- maar ook op individueel niveau is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden en versterken van mantelzorgers.
  • Verlichten betekent het op maat ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zodat zij op eigen wijze kunnen zorgen, voldoening blijven halen uit wat zij doen en dit volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun zorgtaken, kunnen bovendien hun rol in het versterken en verbinden goed spelen

Aandachtspunten

In deze handreiking leest u over de aandachtspunten en keuzes met betrekking tot lokaal beleid voor het waarderen van mantelzorgers. Naast het juridische kader wordt ook ingegaan op keuzes die de gemeenten kunnen maken om tot een passende vormen van mantel­zorgwaardering te komen. Daarbij komen de volgende vragen aan bod

  • Hoe brengt u als gemeente behoeften van mantelzorgers voor waardering in kaart?
  • Hoe geeft u als gemeente invulling aan de waardering van mantelzorgers?
  • Wie komen in aanmerking voor waardering van mantelzorgers?

In opdracht van VWS

Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS ), in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG ) en Mezzo (de landelijke vereniging voor mantelzorgers). Bij het uitwerken van de handreiking zijn deskundigen van gemeenten, kennis­ instituten en belangen en brancheorganisaties betrokken geweest. Zij hebben tijdens een zogenaamde versnellingskamer hun visie en ideeën ingebracht.

Download de Handreiking ‘Waardering van mantelzorgers’

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante