Hoe staat het met cliëntondersteuning in uw gemeente?

09-07-2015 18:31

Onafhankelijke cliëntondersteuning moet vanaf 1 januari gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Voor veel gemeenten is dit een nieuwe vorm van dienstverlening. Met de digitale zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten kunt u eenvoudig en snel checken of uw gemeente dit goed geregeld heeft.

In de rapportage ‘Monitoring cliëntondersteuning januari tot en met maart 2015’ constateert MEE dat cliëntondersteuning in veel gemeenten nog onvoldoende toegankelijk en beschikbaar is. Uit de recente monitor ‘Zorg naar gemeenten’ van de cliëntenbelangenorganisaties blijkt dat 83% van de burgers die zich melden bij de gemeenten met een hulpvraag niet geïnformeerd worden over de mogelijkheid van onafhankelijk cliëntondersteuning.

Waarom cliëntondersteuning?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht gemeenten om gratis cliëntondersteuning aan te bieden aan haar burgers. Dat staat in de wet om de volgende redenen:

  • Cliëntondersteuning helpt u bij het versterken van uw zelfredzaamheid en bij uw deelname aan de maatschappij.
  • Cliëntondersteuning helpt u bij het verkrijgen van zorg en hulpverlening op gebieden die voor u van belang zijn, zoals werk, school, wonen, opvoeden of sport en bewegen.
  • Cliëntondersteuning helpt u en uw gemeente om een goed beeld te krijgen van de ondersteuning die u nodig hebt.
  • Cliëntondersteuning helpt om uw positie tegenover gemeenten en andere organisaties te versterken. Dat ter voorkoming van meningsverschillen en juridische procedures.
     

Wat is goede cliëntondersteuning?

Onafhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is dat cliëntondersteuning  alleen uw belang dient. Of dat zo is, bepaalt u zelf, en niet de gemeente of iemand anders. U heeft het recht een andere cliëntondersteuner te krijgen als u het gevoel heeft dat hij niet uw belang dient. De cliëntondersteuner moet naast u staan en u ook tegenover de gemeente ondersteunen als dat nodig is.

Compleet. Een andere belangrijke eis is dat de cliëntondersteuning kan helpen om een zo compleet mogelijke ondersteuning te regelen. De cliëntondersteuner moet u altijd kunnen helpen, ook als blijkt dat bij uw vraag hele andere onderwerpen meespelen, zoals bijvoorbeeld: werk, langdurige zorg, wonen, onderwijs, geldzaken en/of relaties.  Een cliëntondersteuner moet daarom brede kennis hebben en daar hoort ook specialistische kennis over leven met een beperking bij.

Zelftest

De zelftest is handig voor Wmo-raden, gehandicaptenplatforms en cliëntenraden. Met de resultaten kunt u in gesprek gaan met uw gemeente over het belang van cliëntondersteuning  voor uw achterban en mogelijke verbeterpunten aandragen. Nog mooier is het natuurlijk als u samen met uw gemeente gaat testen in hoeverre de cliëntondersteuning voldoet aan de wettelijke eisen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze test opgesteld in samenwerking met MEE, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Platform GGz, ouderenorganisatie CSO, Landelijk Platform Cliëntenraden en de Koepel Wmo-raden . De test ontwikkeld op verzoek van de  Tweede Kamer en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  en Sport.

Ga naar de zelftest cliëntondersteuning  voor gemeenten

Bron: MEE

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante