Hoe zit het met budgetplafonds en zorgcontinuïteit jeugd?

31-07-2015 13:48

Met het oog op de recente berichtgeving over budgetplafonds bij jeugdinstellingen, heeft de VNG een aantal zaken voor de duidelijkheid op een rij gezet. We vinden dit ook belangrijk vanwege de zorgen over de zorgcontinuïteit.

Zorgcontinuïteit geborgd

Op dit moment bevinden zich ongeveer 233.000 kinderen in de jeugdhulp. Gemeenten vinden het belangrijk dat deze kinderen zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Voor kinderen geldt bovendien zorgcontinuïteit. Onderzoek (bijvoorbeeld van de Kinderombudsman) wijst uit dat de zorgcontinuïteit overal in Nederland geborgd is. 

Dat neemt niet weg dat gemeenten het moeten doen met geringere budgetten en keuzes moeten maken bij de inkoop van zorg. Dat kan betekenen dat niet iedere instelling waar voorheen zorg werd ingekocht nog evenveel zorg kan leveren. 

Doorgaans zorgen gemeenten er dan voor dat kinderen bij andere instellingen terecht kunnen.

  • Gemeenten zullen én kunnen geen cliëntenstop of opnamestop afkondigen. Immers: een kind moet zorg krijgen als dit nodig is.
  • Als dat niet kan bij de ene instelling (omdat daar het budgetplafond is bereikt en dit niet wordt verruimd), dan wordt samen met kinderen en ouders gekozen voor een andere geschikte instelling. 

Budgetplafond bereikt bij instellingen

Gemeenten hebben op basis van verkregen cijfers over zorggebruik en het overgedragen budget in het verleden voor het jaar 2015 een bepaalde hoeveelheid zorg ingekocht. In sommige regio’s blijkt dat instellingen dit budgetplafond bereikt hebben. Op dat moment kunnen gemeenten verschillende acties ondernemen.

Sommige gemeenten gaan in gesprek met de instelling om na te gaan of kinderen elders terecht kunnen, of dat het plafond tijdelijk kan worden verhoogd in geval van noodzakelijke zorg.

  • Wij raden instellingen aan om eventuele maatregelen in goed overleg met de regio of de gemeente te nemen, zodat clienten goed en eenduidig geïnformeerd blijven.
  • Wij raden gemeenten aan in gesprek te gaan met instellingen. Maar ook adviseren wij de instellingen om in dialoog te gaan met de betreffende gemeente of regio.

Wij verwachten dat de komende periode steeds meer gemeenten hierover met instellingen in gesprek gaan. 

Sommige gemeenten hebben ontoereikend budget 

Sommige gemeenten kampen met een tekort aan budget als gevolg van het verdeelmodel. Het jeugdzorgstelsel is versnipperd overgekomen naar gemeenten, vanuit veel verschillende financieringsstromen. Hierdoor zijn er nauwelijks betrouwbare historische cijfers over zorggebruik beschikbaar.

  • Als het budget bij gemeenten niet toereikend is, hebben sommige regio’s vereveningsafspraken gemaakt. Dat betekent dat de gemeenten met een budgettekort volgens de afspraken aanspraak kunnen maken op een reserve van de regio.
  • Andere gemeenten hebben samen met de instellingen het knelpunt aangekaart bij de Transitieautoriteit Jeugd en het Rijk, om samen met hen een oplossing voor dit probleem te vinden. 

Sommige instellingen hebben wachtlijsten

Sommige instellingen kampen met wachtlijsten. Bij enkele instellingen zit dit vooral in de crisisopvang, waardoor kinderen niet meer kunnen worden opgenomen. In dat geval zoeken gemeenten oplossingen in overbruggingszorg. Of ze maken afspraken met instellingen buiten de regio waar op dat moment nog wel plaats is.

Gemeenten doen er alles aan om kinderen die acuut zorg nodig hebben dat te bieden. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld bij de contractering afspraken gemaakt met de instellingen over het beperken dan wel voorkomen van wachtlijsten. De VNG adviseert gemeenten voor wat betreft de wachtlijsten zich te houden aan de Treeknormen.

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante