CAK waarschuwt voor hogere Wmo-factuur

23-02-2015 14:29

De eerste factuur zou voor veel mensen een grote schrik kunnen zijn - See more at: https://www.handicapnieuws.net/2015-02-23/002/002.php#sthash.TEtmqoI8.dpuf
De eerste factuur zou voor veel mensen een grote schrik kunnen zijn - See more at: https://www.handicapnieuws.net/2015-02-23/002/002.php#sthash.TEtmqoI8.dpuf

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) waarschuwt mensen voor de hogere eigen bijdragen voor zorg. Eind deze maand komen de eerste beschikkingen in de bus voor mensen die thuis zorg en ondersteuning krijgen. In die brief staat wat mensen maximaal kwijt zijn aan eigen bijdragen.

In 2014 kregen mensen die vanuit de WMO zorg of ondersteuning thuis krijgen, een algemene tegemoetkoming van 33 procent op de factuur. Dat die nu is afgeschaft, zal het hardst aankomen, verwacht het CAK. "Houd rekening met een verhoging van 50 procent", schrijft het CAK.

Lees het hele artikel via NOS

CAK: Houd rekening met veranderingen op de CAK-facturen

De hervormingen in de langdurige zorg en jeugd zijn inmiddels een feit, maar de concrete financiële impact wordt voor veel mensen de komende weken pas duidelijk. Vanaf eind februari landen de CAK - facturen voor de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Het CAK verwacht veel vragen en heeft maatregelen getroffen om klanten zo goed mogelijk te helpen. In de meeste gevallen zal de factuur voor de eigen bijdrage hoger zijn.

In een aantal gevallen zal er daarnaast sprake zijn van samenloop van meerdere wijzigingen met verschillende financiële gevolgen. Bovendien kan het zijn dat facturen van het CAK vertraging oplopen, omdat de aanlevering van gegevens van andere partijen (gemeenten, zorgaanbieders) nog niet optimaal verloopt in de nieuwe situatie. Onderaan dit artikel vindt u een lijst met voorbeelden van veranderingen die financiële of andere impact hebben inclusief toelichting.

Goede dienstverlening heeft prioriteit voor het CAK. De organisatie heeft daarom verschillende maatregelen getroffen om vragen van klanten zo goed en snel mogelijk te beantwoorden. Zo is onder andere de capaciteit van het klant contact center uitgebreid. Het streven is optimale dienstverlening: tijdige, juiste en volledige beschikkingen en facturen; klanten zo snel mogelijk te woord te staan, te helpen en zo min mogelijk door te verwijzen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het CAK. De CAK - medewerkers kunnen de nieuwe situatie en de berekening van de eigen bijdrage of ouderbijdrage goed toelichten. Op de website www.hetcak.nl is veel informatie te vinden en staat ook een rekenmodule waarmee u alvast een inschatting kunt maken van de hoogte van de eigen bijdrage.

Wat verandert er zoal en wat kunt u verwachten

  • Zorg of ondersteuning thuis: hogere eigen bijdrage Als u vóór 2015 al zorg thuis kreeg (Wmo of AWBZ) ontving u 33 procent korting op de eigen bijdrage. Deze korting (‘Wtcg - korting’) was terug te vinden op de factuur. De korting is per 2015 afgeschaft; dit betekent dat u meer gaat betalen voor dezelfde zorg. Houd rekening met een verhoging van 50 procent. Vanaf maart ontvangt u de eerste factuur over de eigen bijdrage van 2015. Om alvast een inschatting te maken van de hoogte van uw eigen bijdrage, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK: www.hetcak.nl.
  • Wmo - mogelijke vertraging van facturen: Voor correcte en tijdige facturen is het CAK o.a. afhankelijk van gegevens van gemeenten en zorgaanbieders. Net als het CAK hebben deze partijen veel veranderingen moeten doorvoeren als gevolg van de wetswijzigingen en hebben te maken met nieuwe software, processen en afspraken. Het CAK verwacht dat dit in de eerste periode van 2015 kan leiden tot vertraging en/of onvolledige aanlevering. Het kan gebeuren dat u hierdoor te maken krijgt met eigen bijdragen voor meerdere periodes op één factuur in geval van vertraging. Of u ontvangt correctiefacturen in geval van een eerdere onvolledigheid in de aanlevering. Hebt u vragen over uw factuur, neem dan contact op met het CAK
  • Wlz - Eigen bijdrage pgb: Het CAK int vanaf 1 januari de eigen bijdrage voor het pgb. Voorheen was de eigen bijdrage al ingehouden op het pgb. Vanaf 1 januari is dit niet langer het geval en stuurt het CAK hiervoor een aparte rekening. De inning van de eigen bijdrage staat los van de uitbetaling van de pgb’s door de SVB, waar nu zoveel om te doen is. Het CAK krijgt de informatie op basis waarvan de eigen bijdrage voor het pgb berekend wordt via de zorgkantoren en de gemeenten. Het CAK snapt dat het voor klanten verwarrend is als de CAK - factuur al komt voordat betaling van de zorgverlener heeft plaatsgevonden. Daarom is besloten de facturen voor de eigen bijdrage pgb Wlz niet al in februari, maar in maart te versturen. Op deze factuur staat de eigen bijdrage vanaf januari. Houd er dus rekening mee dat met deze eerste factuur meerdere maanden worden gefactureerd. Na deze eerste factuur ontvangt u maandelijks een factuur. Kunt u de eerste factuur niet in een keer betalen? Neem dan zodra u de factuur hebt ontvangen contact op met het CAK . U kunt dan een betalingsregeling met hen afspreken.
  • Wmo - Verschillende berekeningen door overgangsrecht: De berekening van de eigen bijdrage voor voormalige AWBZ - zorg thuis is als gevolg van overgangsrecht niet altijd precies gelijk aan de berekening voor dezelfde zorg of ondersteuning in de Wmo. Mocht u vragen hebben over de berekening van de eigen bijdrage, neem dan contact op met het CAK.

Bovenstaande gevallen zijn enkele voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot onduidelijkheid voor klanten. Bij grootschalige wijzigingen in wet - en regelgeving doen zich in de praktijk vaak nog onverwachte situaties voor. Ook hierop is het CAK in capaciteit voorbereid. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het CAK. De CAK - medewerkers kunnen de nieuwe situatie en de berekening van de eigen bijdrage of ouderbijdrage goed toelichten. Op de website www.hetcak.nl is veel informatie te vinden en staat ook een rekenmodule voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz waarmee u alv ast een inschatting kunt maken van de hoogte van de eigen bijdrage.

Bron: CAK

 

 

Terug


Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante