Hoofdpunten zorgplan van Schippers op een rij

06-02-2015 21:29

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector hersteld. De Tweede Kamer is vandaag in een brief over het pakket maatregelen geïnformeerd. 

De vraag naar zorg neemt de komende decennia sterk toe, door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen één of meer chronische aandoeningen hebben. Dat maakt beperking van de groei noodzakelijk. Bovendien wil minister Schippers de positie van ouderen en chronisch zieken versterken. Het wordt voor verzekeraars aantrekkelijker om voor deze groepen goede, samenhangende zorg in te kopen. 

Daarnaast komen er strengere kwaliteitseisen aan zorgverleners. Slecht presterende zorgverleners wordt de pas afgesneden. Door de strengere kwaliteitseisen hoeft er minder lang en minder vaak behandeld te worden en zullen er minder hersteloperaties zijn. Doordat verzekeraars scherper op kwaliteit en prijs kunnen inkopen, blijft de zorg betaalbaar. 

Op hoofdlijnen zien de maatregelen er als volgt uit: 

 • De mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting op het eigen risico te geven wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, wordt gestimuleerd. 
 • De compensatie voor verzekeraars wordt zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten. 
 • Verzekeraars gaan zorg inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen. 
 • Op kwaliteit en prijs gecontracteerde zorgaanbieders worden zo min mogelijk achteraf aangeslagen voor de overschrijdingen van niet-gecontracteerde zorgverleners, waardoor het sluiten van een contract loont. 
 • Er komen scherpere kwaliteitseisen, vooral ook voor de GGZ-sector. 
 • Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar. 
 • Er komt scherper toezicht op fusies. Samenklontering van zorgaanbieders wordt tegengegaan.

Ook de NOS heeft een overzicht gemaakt

 • Het verplichte eigen risico van 375 euro blijft bestaan.
 • De vrije artsenkeuze, met de beperkingen die nu al bestaan, blijft zoals hij is. 
 • Zorgverzekeraars mogen polissen met een lager eigen risico aanbieden, als de verzekerde kiest voor een arts of ziekenhuis waar een (kostenbesparend) contract mee is afgesloten. 
 • Voor verzekeraars moet het aantrekkelijker worden om ook zogenoemde naturapolissen te gaan aanbieden, zodat er meer zorg via contracten wordt ingekocht. Dat moet kosten besparen. (Bij een naturapolis krijg je niet van elk ziekenhuis de rekening vergoed, maar alleen van ziekenhuizen waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft.) 
 • Verzekeraars met veel verzekerden die chronisch ziek zijn, of om andere redenen hoge zorgkosten maken, worden hiervoor beter beloond. Het idee is dat de verzekeraars die zorg goedkoper gaan inkopen, zodat ze er wat aan kunnen verdienen. 
 • Marketingtrucs van zorgverzekeraars om gezonde, jonge verzekerden aan te trekken worden onderzocht en mogelijk verboden. In de zomer komen de eerste resultaten. 
 • Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zonder contract met een zorgverzekeraar werken, worden financieel 'gestraft' als ze meer behandelingen uitvoeren dan afgesproken. Deze manier om extra geld te verdienen wordt dus aan banden gelegd.
 • De prestaties van ziekenhuizen bij de behandeling van 30 vastgestelde aandoeningen worden naast elkaar gelegd om patiënten en zorgverzekeraars inzage te geven in de kwaliteit. 
 • Er worden 300 richtlijnen vastgesteld door het Kwaliteitsinstituut waar ziekenhuizen en andere behandelaars zich aan moeten houden. Standaardisatie, een vaste manier van behandelen, moet leiden tot lagere kosten. 
 • De GGZ moet binnen twee jaar bepaalde behandelingen hebben gestandaardiseerd. Behandelaars moeten hetzelfde omgaan met dezelfde soorten patiënten. Doen ze dit niet dan wordt het opgelegd door het Kwaliteitsinstituut. 
 • De GGZ-instellingen worden aan strengere kwaliteitseisen onderworpen en moeten inzage geven in de resultaten van hun behandelingen van patiënten. 
 • GGZ-instellingen krijgen pas betaald als ze de behandeling van een patiënt in samenwerking met de huisarts of andere ‘reguliere’ zorgverleners hebben opgezet. 
 • Verzekeraars moeten voor het eind van het jaar bekendmaken waar ze voor het volgende jaar zorg hebben ingekocht. Mensen kunnen zo beter selecteren bij welke verzekeraar ze verzekerd willen zijn, hoe duur hun polis is en bij welke behandelaars ze waarvoor terecht kunnen. Ook hebben ze dan nog tijd om te kijken naar de kwaliteit van de ingekochte zorg. 
 • Verzekerden krijgen via een inspraakorgaan invloed op welke zorg hun zorgverzekeraar gaat inkopen. 
 • De overheid versterkt het toezicht op de zorgmarkt, en laat zo deels de marktwerking los. Fusies worden verboden als zij het evenwicht tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten/verzekerden verstoren. 
 • Huisartsen en andere individuele zorgverleners, die nu vaak alleen staan bij hun onderhandelingen met de ‘grote’ verzekeraars, worden door de overheid geholpen. Ze krijgen hulp om met een verzekeraar over de inhoud en de kwaliteit van een pakket te praten in plaats van vooral over geld. 
 • Bij innovatieve behandelingen of een nieuwe aanpak van patiëntenzorg krijgen zorgverzekeraars en zorgaanbieders juist meer vrijheid om met elkaar afspraken te maken. 
 • Dit alles moet structureel 1 miljard euro per jaar aan bezuinigingen opleveren.
Bron: Rijksoverheid / NOS
 

Documenten en publicaties

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante