Hoorzitting Wlz: Geef mantelzorger eigen positie

17-04-2014 14:58

Mezzo was 14 april een van de organisaties die over de Wet langdurige zorg (Wlz) werd gehoord door de fractiewoordvoerders (zorg) uit de Tweede Kamer. Directeur Liesbeth Hoogendijk verwoordde de belangrijkste zorgpunten van Mezzo.

Eén van de zorgpunten is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers bij het opstellen van het zorgplan.

‘Als we niet oppassen worden mantelzorgers en vrijwilligers te makkelijk ingezet als instrument, terwijl het erom gaat dat de cliënt, de mantelzorger en eventuele anderen uit het eigen netwerk samen met de zorgaanbieder kijken wat iedereen wil en kan.‘ Aldus Liesbeth Hoogendijk.

Mantelzorgers mogen niet het middel zijn om de zorg voor kwetsbare burgers te regelen.

Mezzo wil dat de mantelzorger een eigen positie krijgt in de Wlz. Bij het maken van het zorgplan moet actief in kaart worden gebracht wat de mantelzorger nodig heeft om te kunnen zorgen en wat hij kan doen. Mezzo wil dit in de wet geregeld zien.

 

Drie zorgwetten

Het tweede zorgpunt van Mezzo gaat over de wetten waarmee de cliënt en mantelzorger te maken krijgen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wlz.

Het is onduidelijk waar mantelzorgers straks terecht kunnen voor ondersteuning en respijtzorg. Bijvoorbeeld als de zorgvrager in een andere gemeente woont als de mantelzorger. Maar ook als de zorgvrager uit verschillende wetten zorg ontvangt.

Zorgen doe je op eigen wijze

Mezzo benadrukte dat als de overheid wil dat we langer en meer voor elkaar zorgen, de informele zorg ook de ruimte moet krijgen om dat te doen: zorgen doe je op je eigen wijze.

Het belang van de informele zorg werd breder gedeeld. Daarnaast werd de vraag gesteld of de invoering van de Wlz op 1 januari 2015 wel of niet haalbaar is.

 

Bron: Mezzo

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante