Hoorzitting Wmo 2015: geef mantelzorger ruimte en positie

24-02-2014 14:33

Geef zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk ruimte  en geef mantelzorgers een eigen plek in het keukentafelgesprek. Voor deze essentiële zaken pleitte Mezzo voorzitter mevrouw Kamp vandaag in de hoorzitting in de Tweede kamer over de nieuwe Wmo 2015. Vraag in het keukentafelgesprek aan mantelzorgers zelf wat zij kunnen en willen doen in de zorg voor hun naaste. En vraag wat zij daarvoor nodig hebben om dat mogelijk te maken.

 

Vertrouwen

Op eigen wijze kunnen zorgen, dat is waar het volgens Mezzo om gaat. De bedoeling van de nieuwe Wmo is ook om de zorg dichtbij mensen te brengen.Maar dreigt bij de uitwerking te verzanden in regels, richtlijnen en protocollen. Om de zorg bij de decentralisatie ook echt terug te geven aan mensen zelf, pleit Mezzo ervoor om dat te doen vanuit vertrouwen met zo min mogelijk regels. De zorgvrager moet volgens de wet de gemeente informeren over personen uit zijn sociale netwerk en wat zij voor de zorgvrager zouden kunnen doen. Mezzo vindt dat ongewenst.

 

Formele zorg sluit aan op informele zorg

In de wettekst staat dat eerst wordt gekeken naar wat de cliënt zelf kan doen. Wanneer dat onvoldoende is worden mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. Staat bij hen het water aan de lippen? Dan wordt de formele zorg betrokken. Volgens Mezzo moet een vroegtijdige mix van informele én formele zorg vanaf het begin mogelijk zijn. Ieder vanuit de eigen kracht en expertise, in een goed samenspel waarbij de formele zorg aansluit op de informele zorg. Het gaat om maatwerk. Doordat op die manier bovendien wordt gewerkt aan preventie, kan de informele zorg het zorgen langer volhouden.

 

Vervolg

Kamerleden kunnen de informatie uit deze hoorzitting gebruiken bij het debat met de staatssecretaris van VWS over de Wmo 2015. Wanneer  dat plaatsvindt is nog niet duidelijk.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante