Huisartsen stemmen in met zorgakkoord

25-09-2013 20:27

De huisartsen hebben bijna unaniem ingestemd met het zorgakkoord. Dat is de uitkomst van de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). LHV-voorzitter Steven van Eijck : “Er ligt nu een solide meerjarig groeipad voor de huisartsenzorg. De huisarts kan zijn verantwoordelijkheid blijven nemen als regisseur van de zorg in de buurt en poortwachter voor de tweede lijn. Maar de echte winnaar is de patiënt, want die is ook de komende jaren verzekerd van zinnige en zuinige zorg, dichtbij zijn vertrouwde huisarts.” Dit schrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De LHV heeft zich de afgelopen maanden met haar bestuur, ledenraad en huisartsenkringen hard gemaakt voor de inhoud van het huisartsenvak en voor een degelijke financiering van de huisartsenpraktijk. Geen eenvoudige opgave omdat het huidige economische tij ook de zorg niet ontziet. “Onder het huidige gesternte hebben wij samen met onze leden een solide resultaat geboekt”, stelt Steven van Eijck “De huisarts staat op de kaart en wordt terecht gezien als een onmisbare schakel in het beter, bereikbaar en betaalbaar maken van de zorg”.

 

Kernpunten uit het akkoord

Belangrijk is dat de huisartsen om te beginnen 1,5 procent extra groeiruimte krijgen bovenop de 1 procent reguliere groei. Het versterken van de samenwerking met andere zorgverleners in de buurt en het overnemen van zorg van het ziekenhuis (substitutie) staan centraal. Is er sprake van gewenste substitutie, dan mogen de uitgaven van de huisartsenzorg zelfs verder groeien dan deze 2,5 procent. Essentieel is de afspraak dat het leveren van door de verzekeraar gecontracteerde substitutiezorg nooit tot een korting of tariefsverlaging achteraf kan leiden. Iets wat in het verleden wél gebeurde.

Daarnaast worden er stappen gezet naar een wettelijke verankering van inschrijving op naam (ION). Bovendien wordt de wijze waarop de NZA de tarieven berekent geactualiseerd. Waarmee de dreigende korting van 226 miljoen euro definitief van de baan, het norminkomen wordt herijkt naar de huidige tijd en de normpraktijk wordt verlaagd naar 2168 patiënten. De Nederlandse Zorgautoriteit zal voortaan deze nieuwe rekennorm hanteren.

Tot slot heeft de ACM in een brief bekrachtigd dat het zorgakkoord wat er nu ligt voldoet aan alle mededingingseisen en dus ACM-proof is. Een belangrijk punt, aangezien van de huisarts verwacht wordt hij nog meer gaat samenwerken met andere zorgverleners.

 

Toekomst

Er staan grote veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg op stapel, die ook voor de huisartsenpraktijk gevolgen hebben. De komende tijd wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het convenant. De huisarts gaat een belangrijke rol spelen in de samenwerking met de andere zorgverleners in de buurt zoals de apothekers en de wijkverpleegkundigen. De patiënt zal daardoor bijvoorbeeld merken dat hij nog beter gesteund wordt in het langer thuis blijven wonen en bij de behandeling van chronische ziekten.

Tegelijkertijd betekent het dat er meer werk op het bord van de huisarts en zijn team komt te liggen. Dat kan alleen als dit geleidelijk gebeurt en in goede samenwerking met andere zorgverleners, de gemeente en zorgverzekeraars. Een proces wat de LHV nauwgezet zal volgen en begeleiden.

» Dossier Zorgakkoord

 

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante