Huishoudinkomenstoets van de baan

21-06-2012 12:32

20 juni, wetsvoorstel – "Hier word ik heel blij van". Karabulut (SP) complimenteert staatssecretaris De Krom (SZW) met zijn voorstel om de huishoudinkomenstoets af te schaffen. Ook de andere fracties scharen zich achter het voorstel.

Op 1 januari 2012 trad de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) in werking. Die wet bepaalt dat meerderjarige kinderen en ouders die in hetzelfde huis wonen nog maar één gezamenlijke uitkering krijgen. Om uitvoering te geven aan het Lenteakkoord, stelt De Krom voor om deze zogenoemde huishoudinkomentoets met terugwerkende kracht af te schaffen. "Dit voorstel komt niet uit de koker van de VVD, maar mijn fractie is goed voor haar handtekening", zegt Azmani (VVD).

Koşer Kaya (D66) en Klaver (GroenLinks) spreken van een "heuglijke dag". Dankzij het Lenteakkoord is deze onrechtvaardige bezuiniging teruggedraaid, zegt Koşer Kaya. Ook Ortega (ChristenUnie) en Hamer (PvdA) zijn blij met het voorstel. Volgens Hamer had deze "asociale" toets nooit mogen worden ingevoerd. Ten slotte schaart De Jong (PVV) zich in het rijtje voorstanders van afschaffing, maar dan moet wel de bijstandsfraude keihard worden aangepakt.

Gemeenten
Vanaf 1 januari voeren de gemeenten de Wwb uit. Waarom worden gemeenten niet gecompenseerd voor de gemaakte uitvoeringskosten?, vraagt Hamer. Maar volgens staatssecretaris De Krom is daar geen enkele aanleiding voor. Sterk (CDA) vraagt nog hoe gemeenten de mensen gaan opsporen die door de Wwb hebben afgezien van een bijstandsaanvraag. Dat lijkt De Krom geen probleem: mensen kunnen altijd een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht.

De Kamer stemt op 21 juni over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Bron: Tweedekamer

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante