Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong

11-11-2012 17:48

Jonggehandicapten uit de oude Wajongregeling krijgen vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajongregeling. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het vinden van een baan en vergroten zo hun kans op de arbeidsmarkt.

In de huidige Wajongregeling staat werk voorop en niet – zoals in de oude regeling - de uitkering.

Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft hij uitvoering aan een motie waarin de Tweede Kamer vraagt de nieuwe Wajong open te stellen voor mensen die nog onder de oude regeling vallen.

Staatssecretaris De Krom: “Hiermee krijgen jonggehandicapten de kans over te stappen naar een werkregeling in plaats van aangewezen te blijven op een uitkering. Jonggehandicapten kunnen hierin zelf een keuze maken en het initiatief nemen”

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong in werking getreden. Op grond van deze wet hebben jonggehandicapten recht op hulp van het UWV om werk te vinden. In de oude Wajong stond de uitkering centraal. Zij kunnen er nu vrijwillig voor kiezen om over te gaan naar de nieuwe regeling. Jonggehandicapten die hiervoor kiezen krijgen de rechten én de plichten van de nieuwe Wajong.

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen gebruik zullen maken van de overstapmogelijkheid. UWV zal volgen hoeveel mensen overstappen. De overstapregeling vergt maximaal een investering van 6 miljoen. Dit kan worden betaald uit het geld dat voor de Wajong beschikbaar is.

Documenten en publicaties
Overstapmogelijkheid nieuwe Wajong

Staatssecretaris De Krom (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Azmanie/Dijkgraaf (VVD/SGP) om de ...

Kamerstuk | 02-11-2012 | SZW

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante