In heel uitzonderlijke situaties toch overgangsrecht Wlz

15-12-2014 10:42

Het kabinet heeft besloten mensen die aan bepaalde criteria voldoen, alsnog voor 2015 toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Een groot aantal van hen heeft hierover een brief gekregen van het CIZ.

Heeft u geen brief gehad en bent u ervan overtuigd dat er in uw situatie wel degelijk sprake is van 24-uurs zorg/toezicht? Belt of mailt u in dat geval met het Wlz-overgangsrechtinfomatiepunt. De medewerker kijkt dan met u mee en kan u laten meenemen in het overleg met het ministerie. Daar wordt beoordeeld of u voor het jaar 2015 alsnog wordt ondergebracht in de Wlz.

Het gaat om 6 onderstaande groepen die in 2015 alsnog kunnen worden toegelaten tot de Wlz. In dat jaar zullen deze mensen opnieuw worden geïndiceerd waarna wordt besloten of ze ná 2015 in de Wlz kunnen blijven of dat ze ná 2015 toch overgaan naar de gemeenten en/of zorgverzekeraar.

 1. Jeugd/volwassenen met Tijdelijk Verblijf, maar waarbij uit de indicatie blijkt dat ze wel voor Kortdurend Verblijf in aanmerking komen.
 2. Jeugd/Volwassenen met SOM (somatiek) of VG (Verstandelijk Gehandicapt) meer dan 25 uur zorg, maar geen LG (Lichamelijk Gehandicapt) als grondslag. 
 3. Jeugd/Volwassenen met VG met zeer hoge zorgvraag die niet vallen onder één van de groepen genoemd in de regeling/dubbele grondslag
 4. Kinderen die op een Mytylschool (of andere onderwijsvorm) zitten en niet aan 18 dagdelen of meer dan 25 uur komen.
 5. Kind jonger dan 5 jaar met VG /LG grondslag en zeer intensieve zorgvraag 
 6. Groep H8.21 VG zwaar

Is een van deze crieria van toepassing op u? Bel dan het informa tiepunt Wlz-overgangsrecht.

 

Om wie gaat het NIET?

Hoort u of uw kind bij één van onderstaande groepen? Dan komt u NIET in aanmerking voor de Wlz:

 1. Kinderen met intensieve kindzorg
  Zij gaan voor hun zorg gaat naar de zorgverzekeraar met grondslag LG. Kinderen met intensieve kindzorg en grondslag VG gaan wél naar de Wlz.
 2. Mensen die zorg krijgen vanwege een psychiatrische ziekte. Deze zorg gaat naar de gemeente (Jeugdwet of Wmo 2015). 
 3. Mensen met palliatief terminale zorg
  Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald. 

In alle situaties gaat het om cliënten met een levenslange intensieve zorgvraag met 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

 
Voor meer informatie:

www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht/informatiepunt

 

Bronnen: IederIn | Per Saldo

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante