Informatiepunt Wlz-overgangsrecht geopend voor cliënten

14-10-2014 13:27

Vanaf dinsdag 14 oktober 2014 is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel ‘zorg zonder verblijf’ genoemd.

Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wlz de zorg voor mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket (zzp) is geregeld dat zij vanaf 2015 zorg krijgen uit de Wlz. Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen dit soort intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Deze mensen zouden eerst overgaan naar gemeenten of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

Het Wlz-overgangsrecht geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. Het houdt het volgende in:

 • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft u een Wlz-indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31 december 2015.
 • Daarmee houdt u het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren als in 2014.
 • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk. Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in 2015.
 • Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.

Het CIZ zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft. Dat kan Wlz-zorg zijn. Het kan ook zijn dat u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. U krijgt dan vanaf 2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar.

 

Wie kan gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht?
 • Mensen met minimaal 18 dagdelen zorg en ondersteuning per week.
  Dat kan gaan om kortdurend verblijf, begeleiding groep, behandeling groep en individueel verpleegkundig toezicht.
 • Meervoudig complex gehandicapte kinderen met verstandelijke beperkingen tussen de 5 en 19 jaar, die intensieve kindzorg krijgen.
 • Mensen met een ernstige verstandelijke beperking die per week minimaal 8 dagdelen behandeling groep krijgen.
 • Mensen met een indicatie voor kortdurend verblijf (logeren).
 • Mensen met een ernstige lichamelijke beperking die 25 uur of meer per week individuele zorg krijgen (persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging).
 • Volwassenen met individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuisbeademing.

 

Wat moet u hiervoor doen?

Uw huidige AWBZ-indicatie kan niet automatisch omgezet worden naar een Wlz-indicatie voor het jaar 2015. U moet daarvoor eerst akkoord geven. Daarvoor krijgt u een brief met een antwoordformulier van het CIZ. Het CIZ stuurt de brief in de week van 13 oktober 2014. U moet het antwoordformulier invullen en voor 15 november 2014 naar het CIZ sturen.

 

U heeft al contact met de gemeente over uw zorg

De gemeente heeft uw gegevens gekregen omdat u een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf. Heeft uw gemeente al contact met u opgenomen over uw zorg en ondersteuning of pgb in 2015? Dan kunt u toch nog gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht. Stuur daarvoor het antwoordformulier voor 15 november in.

 

Contact met het informatiepunt

Voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie kunt u vanaf dinsdag 14 oktober 2014 terecht bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Ieder(in) en Per Saldo. Dit informatiepunt is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 789 78 78. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar wlz-overgangsrecht@iederin.nl.

 

 

Bron: Hervorming landurige zorg / Ieder(in)

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante