Integrale wijkaanpak biedt kansen bij kwetsbare gezinnen

24-04-2017 12:25

De integrale wijkaanpak rond kwetsbare gezinnen biedt kansen, maar kan beter. Dit blijkt uit onderzoek naar wijkteams en kwetsbare gezinnen door de vijf samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.

Uit het onderzoek bij zes gemeenten verspreid over Nederland blijkt:

  • dat de inspecties kansen en mogelijkheden zien om via de wijkteams effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen tot stand te brengen
  • dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om wijkteams integrale hulp te laten aanbieden aan gezinnen met weinig sociale redzaamheid.

Essentieel hierbij is dat gemeenten en VNG, samen met de professionals in de lokale netwerken, de tijd krijgen voor het inrichten van passende zorg en ondersteuning en samen investeren in de verdere ontwikkeling van de wijkteams.

Multiproblematiek kwetsbare gezinnen

Gemeenten staan voor complexe opgaven als het gaat om multiproblematiek bij kwetsbare gezinnen. Tegelijkertijd biedt de nieuwe werkwijze in wijkteams veel mogelijkheden voor een integrale aanpak. Het onderzoek toont aan dat bij één van de onderzochte gemeenten al duidelijk is terug te zien dat voortdurende evaluatie en bijstelling van beleid, afspraken en instructies leidt tot een steeds passender aanbod aan kwetsbare gezinnen.

Samen verder leren

Het onderzoek is bedoeld om van te leren. De rapportage biedt veel aanknopingspunten voor verbetering van de effectiviteit van de zorg en ondersteuning in wijkteams. De VNG neemt het aanbod van de inspecties om kennis te delen met gemeenten graag aan. Samen met gemeenten wordt onderzocht hoe dit vorm kan krijgen.

Meer informatie

De uitkomsten van het onderzoek zijn door de staatssecretaris Van Rijn (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

- Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd is een samenwerking van vijf inspecties: Gezondheidszorg, Onderwijs, Jeugdzorg, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Landelijk Toezicht Jeugd is een samenwerking van drie inspecties: Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante