Intensieve kindzorg ook in 2014 in de Awbz

11-07-2013 14:17

Kinderen én jongeren die 18 jaar worden - uit deze doelgroep - behouden hun pgb in 2014. Dat is goed nieuws voor alle ouders die zich hierover grote zorgen maakten.

De staatssecretaris heeft dinsdag in PDF-bestandeen brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de intensieve kindzorg ook in 2014 door de Awbz gefinancierd blijft worden. Verder laat de staatssecretaris weten dat ook de jong-volwassenen uit deze groep, die de 18-jarige leeftijd bereiken, aanspraak houden op de regeling voor intensieve kindzorg. Dit betekent dat iedereen met een pgb vanwege intensieve kindzorg, die vanaf heden - de brief is gedateerd op 9 juli 2013 - tot en met 31 december 2014 achttien jaar wordt, onder de Awbz blijft vallen.

 
Gevolg

Per Saldo is heel blij met dit bericht, al gaat het om een tijdelijke regeling. Doordat de intensieve kindzorg nog een jaar in de Awbz blijft, behouden de kinderen hun pgb, een hele zorg minder voor hun ouders, ook voor degenen wiens kind 18 jaar gaat worden en daardoor uit de regeling zou zijn gevallen.

 
Pgb van de zorgverzekeraar

Ondanks dit positieve bericht, waardoor er geen acute problemen gaan ontstaan, blijft het uiterst noodzakelijk dat Per Saldo zich sterk blijft maken voor een pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw), een pgb van de zorgverzekeraar, wat op dit moment niet mogelijk is. Kinderen met specialistische verpleging die niet onder de regeling intensieve kindzorg vallen, hebben op dit moment al te maken met hun zorgverzekeraar. Per Saldo voert gesprekken met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om te kijken hoe deze groep binnen de Zvw de zorg met eigen regie kan regelen. De staatssecretaris stuurt in september een brief over het pgb in de Zvw naar de Tweede Kamer. De lobby van Per Saldo op dit punt gaat intussen door.

 
Wat doet Per Saldo?

Mocht u problemen ondervinden bij bovenstaande regeling, bijvoorbeeld omdat uw kind er net buiten valt, beschrijf uw verhaal in het kort en stuur een e-mail met onderwerp 'Intensieve kindzorg' naar info@pgb.nl.

 

Bron: Per Saldo

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante