Intensieve zorg voor kind enorme impact op brussen

21-04-2015 12:40

Onderzoek - Een kind dat veel zorg nodig heeft in een gezin, heeft veel impact op broertjes en zusjes (brussen). Dit blijkt uit de Quickscan van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen. Daaruit blijkt ook dat 60% van de brussen niet weet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning terwijl de meerderheid daar behoefte aan heeft.

De Quickscan gaat uitgebreid in op ervaringen en de noodzaak om brussen (jonge mantelzorgers) goed te ondersteunen. 10 april is het onderzoek gepubliceerd. Aan dit online onderzoek hebben 83 brussen meegedaan. Daarbij zijn er diverse verdiepende interviews gehouden met brussen en professionals. Hen is gevraagd naar de impact van het brus-zijn en hun behoefte aan ondersteuning.

Wat willen brussen?

  • 53% wil ondersteuning in het aangeven van de eigen grenzen
  • 64% wil graag praten met familie en vrienden over hun situatie
  • 42% wil graag praten met een psycholoog of therapeut
  • 35% wil ondersteuning in de toekomstzorgen rondom de zorg van mijn broer/zus
  • 53% wil meer ondersteuning zonder er zelf naar te hoeven vragen
  • 72% wil lotgenotencontact

Hoe kunt u brussen ondersteunen?

Brussen zien de ondersteuning graag in de vorm van contact met lotgenoten, een brussencursus of online. 87% vindt dat de ondersteuning laagdrempelig en lokaal beschikbaar moet zijn. Brussen tussen de 12-18 jaar hebben vooral behoefte aan ondersteuning. Thema’s waar behoefte aan is om te bespreken:

  • informatie over de handicap/ziekte
  • hoe om te gaan met het gedrag van hun broer/zus
  • hoe om te gaan met reacties van anderen naar hun broer/zus toe

Daarnaast is er behoefte aan het leren van eigen grenzen aangeven, behoefte aan zelfontplooiing en het leren verwoorden van hun eigen emoties en gedachten.

Reactie Mezzo

Mezzo is blij met de publicatie van dit onderzoek. De Quickscan benadrukt nogmaals de noodzaak om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Een belangrijke uitdaging voor organisaties voor mantelzorgondersteuning en gemeenten. Heeft u ze al op het netvlies? Wat doet u voor jonge mantelzorgers?

Mezzo helpt u hier graag bij door het bieden van informatie, zicht geven op bestaand aanbod, organiseren van netwerkwerkbijeenkomsten en door materialen aan te bieden. Heeft u vragen, wensen, behoeften rondom jonge mantelzorgers neem dan contact op met beleidsmedewerker Renée Gunst / 030-7606055.

Meer informatie

Bron: Mezzo

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante