Kabinetsplannen zorgverzekering

17-12-2015 15:23

Het kabinet wil de kwaliteit van de zorgverzekering verbeteren en kosten besparen. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om het aantal wanbetalers en onverzekerden terug te dringen.

Kwaliteitsverbetering en besparing zorgkosten

Het kabinet wil door kwaliteitsverbetering zorgkosten besparen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • Verzekeraars stimuleren om korting te geven op het eigen risico als een verzekerde naar gecontracteerde zorgaanbieders gaat.
 • Verzekeraars gaan zorg inkopen met vastgestelde kwaliteitseisen.
 • Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar.
 • Zorgverzekeraars gaan merken dat het meer loont om zich in te zetten voor chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. Zij ontvangen namelijk voor deze groep per 2016 een betere compensatie. Financiële voordelen kunnen zij aan verzekerden doorgeven.

Vergoeding zorgkosten buiten Europa

Het kabinet wil dat zorgkosten die buiten Europa zijn gemaakt vanaf 1 januari 2017 niet meer worden vergoed. Het kabinet vindt dat deze kosten niet collectief hoeven worden opgebracht vanuit de zorgpremie. Vanaf 2017 zijn reizigers buiten Europa daarvoor aangewezen op een aparte verzekering, bijvoorbeeld de aanvullende verzekering of een reisverzekering. De maatregel geldt niet voor bepaalde groepen mensen. Bijvoorbeeld voor mensen die voor hun werkgever beroepsmatig buiten Europa verblijven.

De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Aantal onverzekerden terugbrengen

Het kabinet wil het aantal personen zonder zorgverzekering verminderen. Daarvoor neemt het samen met de Vereninging Nederlandse gemeenten (VNG) deze maatregelen:

 • Gemeenten geven dak- en thuislozen een briefadres
  Dak- en thuislozen hebben vaak geen zorgverzekering omdat zij geen woonadres of briefadres hebben. Daardoor krijgen zij ook niet de nodige zorg. Om dit aan te pakken gaan gemeenten mensen zonder een adres opzoeken en een briefadres geven.
 • Noodzakelijke zorg moet altijd gegeven worden.
  Ook als de zieke geen woonadres of briefadres heeft.  Het mininsterie van VWS maakt hiervoor een regeling.
 • Ex-gedetineerden die weer terugkeren in de maatschappij krijgen hulp om een zorgverzekering af te sluiten.

Wanbetalers zorgverzekering

Het kabinet wil het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terugdringen. Voorbeelden van nieuwe maatregelen zijn:

 • Een wanbetaler kan zelf een betalingsregeling met zijn zorgverzekeraar afspreken. Dit om sneller terug te keren naar de premie van de zorgverzekeraar. Wanbetalers betalen namelijk tot die tijd een hogere premie (bestuursrechtelijke premie) aan het Zorginstituut.
 • Op dit moment wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigden terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.
 • De bestuursrechtelijke premie bedraagt op 1 januari 2016 € 159,03 en daalt op 1 juli 2016 met ruim € 30 euro naar € 127,91. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling. Zij houden namelijk dan meer geld over om hun schulden aan te pakken.

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan nieuwe maatregelen worden getroffen. De wet is per 1 januari 2016 ingegaan.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante