Kabinetsplannen zorgverzekering

13-09-2016 16:56

Het kabinet wil de kwaliteit van de zorgverzekering verbeteren en kosten besparen. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om het aantal wanbetalers en onverzekerden terug te dringen.

Kwaliteitsverbetering en besparing zorgkosten

Het kabinet wil door kwaliteitsverbetering zorgkosten besparen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • Verzekeraars stimuleren om korting te geven op het eigen risico als een verzekerde naar gecontracteerde zorgaanbieders gaat.
 • Verzekeraars gaan zorg inkopen met vastgestelde kwaliteitseisen.
 • Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar. Het gaat vooral om inspraak op het inkoopbeleid.
 • Zorgverzekeraars gaan merken dat het meer loont om zich in te zetten voor chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. Zij ontvangen namelijk voor deze groep per 2016 een betere compensatie. Financiële voordelen kunnen zij aan verzekerden doorgeven.


Vergoeding zorgkosten buiten Europa

De beperking van de zogenaamde werelddekking voor zorgkosten buiten Europa is van de baan. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door het besluit blijft de vergoeding van deze kosten in het basispakket.

Zorgkosten die mensen maken als zij buiten Europa reizen, worden deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2017 zou aan de vergoeding vanuit het basispakket een einde komen. Op voorstel van minister Schippers ziet het kabinet hier echter van af. Volgens de bewindspersoon wordt de wet, na de behandeling van het wetsvoorstel op 14 juni 2016 in de Tweede Kamer, te complex en daarom onuitvoerbaar.

Kortdurend verblijf in 2017 vergoed door basisverzekering

Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vanaf begin 2017 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om tijdelijke, eerstelijns zorg voor patiënten die vanwege medische redenen (nog) niet thuis kunnen wonen. Op dit moment geldt hiervoor nog een tijdelijke subsidieregeling.

Aantal onverzekerden terugbrengen

Het kabinet wil het aantal personen zonder zorgverzekering verminderen. Daarvoor neemt het samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) deze maatregelen:

 • Gemeenten geven dak- en thuislozen een briefadres
  Dak- en thuislozen hebben vaak geen zorgverzekering omdat zij geen woonadres of briefadres hebben. Daardoor krijgen zij ook niet de nodige zorg. Om dit aan te pakken gaan gemeenten mensen zonder een adres opzoeken en een briefadres geven.
 • Noodzakelijke zorg moet altijd gegeven worden
  Ook als de zieke geen woonadres of briefadres heeft. Het ministerie van VWS maakt hiervoor een regeling.
 • Ex-gevangenen krijgen hulp om een zorgverzekering af te sluiten.

In het nieuwsbericht Brede aanpak onverzekerdheid staat meer over deze plannen.

Wanbetalers zorgverzekering

Het kabinet wil het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terugdringen. Voorbeelden van nieuwe maatregelen zijn:

 • Een wanbetaler kan zelf een betalingsregeling met zijn zorgverzekeraar afspreken. Dit om sneller terug te keren naar de premie van de zorgverzekeraar. Wanbetalers betalen namelijk tot die tijd een hogere premie (bestuursrechtelijke premie) aan het Zorginstituut.
 • Op dit moment wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigden terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.
 • De bestuursrechtelijke premie was op 1 januari 2016 € 159,03. Sinds 1 juli 2016 is dat € 127,91. Dat is € 30 minder. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling. Zij houden namelijk dan meer geld over om hun schulden aan te pakken.

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan nieuwe maatregelen worden getroffen. De wet is per 1 januari 2016 ingegaan.

Bron: Rijkoverheid

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante