Kamer akkoord met de Wet langdurige zorg (Wlz)

26-09-2014 12:17

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. Zoals verwacht schaarde een grote Kamermeerderheid zich achter de plannen van staatssecretaris Van Rijn. Behalve de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP stemden ook het CDA, de groep-Bontes/Van Klaveren en 50Plus-Klein voor.

In de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) wordt geregeld dat mensen die eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig hebben terechtkunnen in een verzorgings- of verpleeghuis. De Wlz vervangt de AWBZ waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten. Van Rijn gaat ervan uit dat er in 2015 ongeveer 280.000 mensen gebruik maken van Wlz waarin hij het beschermen van kwetsbare mensen en vernieuwing van de zorg samen wil laten gaan. Het uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog met de wet instemmen. Ook daar lijkt een meerderheid voor. De Wet langdurige zorg wordt gezien als een van de grote hervormingen van dit kabinet.

 

Aanpassing van wetsvoorstel 

De Kamer paste het voorstel van Van Rijn wel wat aan. Mensen mogen die nu zelf hun zorg regelen mogen er in de nieuwe opzet niet op achteruitgaan en er moeten afspraken over douchebeurten en ommetjes worden gemaakt met de verzorgers. Van Rijn wilde dat soort rechten in de wet vastleggen, maar PvdA en D66 vinden dat de zorgverlener en cliënt hier zlef afspraken over moeten maken. Verder legde Van Rijn vast dat zo’n 10.000 zwaar gehandicapte kinderen die thuis wonen komend jaar de zorg houden die ze nu hebben, terwijl wordt uitgezocht of ze vanaf 2016 zijn aangewezen op de gemeente of verzekeraars of onder de nieuwe Wlz vallen.

 

Stijgende kosten

Het kabinet hervormt de langdurige zorg om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. In 2017 gaat er volgens het ministerie van Volksgezondheid nog steeds net zo veel geld naar de langdurige zorg als nu, namelijk ruim 27 miljard euro. Eerder is al besloten dat gemeenten en zorgverzekeraars in 2015 verantwoordelijk worden voor dagbesteding en begeleiding voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar naar verwachting gaat dit geen problemen opleveren.

 

Voorlichtingscampagne: hoe verandert mijn zorg?

In oktober start het ministerie van VWS een voorlichtingscampagne om iedereen te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg. Bij deze campagne hoort een website www.hoeverandertmijnzorg.nl. De veranderingen per 1 januari 2015 kunnen vragen oproepen bij cliënten. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet.

 

Stemmingsuitslagen 25 september 2014

 

Lees ook

Kamermeerderheid steunt veranderingen langdurige zorg

 

Bronnen: NOS/Zorgvoorbeter/Tweede Kamer

 

Veelgestelde vragen

Een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden over de hervorming langdurige zorg

  1. Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg?

  2. Wat gaat er veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

  3. Wat zijn de gevolgen van de hervorming en waar kan men straks voor welke zorg terecht?

  4. Welke zorg valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (wlz)?

  5. Wat houdt de overgangsregeling voor Wmo, Zorgverzekeringswet en Wlz in?

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante