Kamer debatteert opnieuw over zorg in onderwijs

02-04-2015 17:18

Vandaag krijgt het debat over de problemen met zorg in het onderwijs een vervolg. Ieder(in) heeft bij de Kamerfracties meerdere punten ingebracht die de problemen en bestaande onduidelijkheden moeten verhelpen.

De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben  in het vorige debat toegezegd dat er een gesprekshandreiking komt. Die moet het gesprek tussen ouders en school over zorg in de klas ondersteunen. Wij vinden dat ouder- en cliëntenorganisaties bij het ontwikkelen van deze handreiking betrokken moeten worden. En dat de handreiking uiteindelijk bruikbaar moet zijn voor alle leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben (en dus niet alleen voor kinderen met Wlz-zorg.)

Daarnaast willen we een onafhankelijke indicatie-instelling voor extra zorg op school. Die kan dan duidelijk maken wat de extra zorg op school inhoudt en hoe die moet worden geregeld.

Monitor
En tot slot vragen we de Kamer er bij de staatssecretarissen op aan te dringen de effecten van passend onderwijs en de decentralisaties de komende jaren goed te monitoren. De monitor moet beginnen met een fatsoenlijke nulmeting. Die moet onder meer duidelijk maken hoeveel kinderen extra zorg of begeleiding nodig hebben en uit welke regelingen die zorg betaald moet worden.

Bron: Ieder(in)

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante