Kamer vinger aan de pols bij bestuurlijke afspraken

30-04-2014 17:54

Naast de wettelijke verankering van onafhankelijke cliëntondersteuning, hebben VWS, de VNG en MEE Nederland ook bestuurlijke afspraken gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning. Het is van belang dat gemonitord wordt of deze afspraken ook daadwerkelijk leiden tot continuïteit van de cliëntondersteuning, zoals de bestuurlijke afspraken en de Wmo 2015 beogen.

Een van de afspraken is namelijk dat gemeenten en MEE vóór 1 mei 2014 afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen MEE en gemeenten en worden de landelijke afspraken vertaald naar concrete lokale en regionale afspraken. Het is nu nog te vroeg om daarover de balans op te maken, maar MEE Nederland heeft de Kamer gevraagd de vinger aan de pols te houden.

Tijdens het Wmo-debat onderstreepte Vera Bergkamp (D66) het belang van het nakomen van de bestuurlijke afspraken. Om zeker te weten dat de afspraken ook leiden tot continuïteit van de cliëntondersteuning, vroeg zij de staatssecretaris de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang. De staatssecretaris zegde dit toe en zal de Kamer tussentijds informeren over de voortgang van de afspraken die nu gemaakt worden tussen de MEE-organisaties en gemeenten.

Geen specifieke korting op budget voor cliëntondersteuning
Bij de begrotingsbehandeling 2014 heeft de staatssecretaris bevestigd dat er in 2015 geen sprake is van een specifieke korting op het budget voor de cliëntondersteuning, dat dan overgaat naar gemeenten. Toch bestond er hierover bij sommige gemeenten onduidelijkheid. Linda Voortman (GL) stelde de onduidelijkheid hierover aan de orde. De staatssecretaris heeft nogmaals klip en klaar bevestigd dat er geen sprake is van een specifieke bezuiniging is gekoppeld is aan de MEE-gelden.

MEE Nederland is blij met deze heldere uitspraak van de staatssecretaris. En ook met het feit dat de Kamer ‘de vinger aan de pols’ houdt bij het nakomen van de bestuurlijke afspraken over een zorgvuldige overgang van de MEE-gelden naar de Wmo en de continuïteit van de clientondersteuning voor mensen met een beperking. De MEE-organisaties werken daar hard aan en hopen snel met alle gemeenten tot goede afspraken te komen.  

 

Bron: MEE Nederland

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante