Klijnsma geeft duidelijkheid over relatie Participatiewet en Wmo 2015

15-01-2014 17:12

De Participatiewet is geen aan de Wmo 2015 voorliggende voorziening: de Participatiewet moet, net als de huidige WWB, beschouwd worden als het vangnet van de sociale zekerheid. Dat blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Klijnsma van SZW waarin ze een toelichting geeft op de relatie Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten krijgen met de wetsvoorstellen Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015 de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om binnen het sociaal domein integraal maatwerk aan cliënten te bieden.

De Participatiewet richt zich daarbij primair op de arbeidsparticipatie van mensen en de Wmo 2015 op de maatschappelijke ondersteuning van mensen. Gemeenten kunnen, als dat nodig is om maatwerk te bieden, de Participatiewet en de Wmo 2015 in onderlinge samenhang toepassen.

 
Kamerbrief

De staatssecretaris gaat in haar brief ook in op de uitgangspunten van beide wetsvoorstellen, de mensen die te maken kunnen krijgen met de Participatiewet én de Wmo 2015, integraal gemeentelijk beleid, ondersteuning door gemeenten en de financiering van beide wetsvoorstellen.

 
Meer informatie

 

Bron: VNG

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante