Klijnsma: Sociale participatie ouderen met een laag inkomen bevorderen

27-11-2014 10:24

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept maatschappelijke organisaties op met plannen te komen om kwetsbare ouderen met een laag besteedbaar inkomen beter aan de Nederlandse samenleving te kunnen laten meedoen. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving.

Ouderen leren hoe zij met computers kunnen werken en hun huishoudboekje op orde kunnen krijgen, zijn ook doelstellingen van dit programma. Dit staat in een subsidieregeling die vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd.

Kwetsbare ouderen zijn ouderen met een laag besteedbaar inkomen, die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Staatssecretaris Klijnsma wil, met behulp van Europese subsidie, een maatschappelijke organisatie in staat stellen om de sociale participatie van deze doelgroep te bevorderen.

De maatschappelijke organisatie met het als beste beoordeelde plan ontvangt in totaal maximaal 4,4 miljoen euro over zeven jaar. Het plan wordt gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) . De voorwaarden waaraan de organisatie en het voorstel moeten voldoen staan in de subsidieregeling. Alleen organisaties zonder winstoogmerk kunnen een plan indienen.

Comité van Toezicht
De subsidieregeling is beoordeeld door een Comité van Toezicht. Naast het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de VNG, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zitting in dit Comité.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante