Klijnsma wil in 2017 experimenteren met de Participatiewet

12-10-2016 13:47

Gemeenten mogen, als het (concept) AMvB/ontwerpbesluit Experimenten Participatiewet van staatssecretaris Klijnsma wordt goedgekeurd, vanaf 1 januari 2017 experimenteren met de Participatiewet.

De experimenten zijn bedoeld om in de praktijk te onderzoeken of de Participatiewet effectiever uitgevoerd kan worden.

Met dit (concept) AMvB/ontwerpbesluit komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens van gemeenten om in de praktijk kennis op te doen over wat wel werkt en wat niet in de Participatiewet.

Aangepast op verzoek van VNG

Het eerste concept dat werd voorgelegd aan de VNG voor een bestuurlijk oordeel bood gemeenten onvoldoende ruimte om te experimenteren. Maar op dringend verzoek van de VNG heeft de staatssecretaris het (concept) AMvB/ontwerpbesluitaangepast. Gemeenten kunnen nu kennis opdoen over een werkende aanpak die vervolgens vertaald kan worden in wet- en regelgeving.

Vier gemeenten starten

In eerste instantie starten de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen met de experimenten. In de experimenten krijgen bijstandsgerechtigden een relatieve mate van vrijheid. Ze mogen bijverdienen tot een maximum van 20,4 procent van de uitkering of kiezen voor intensievere begeleiding.

Het ontwerpbesluit staat open voor alle geïnteresseerde gemeenten: maximaal 25 gemeenten tot 4% van de bijstandspopulatie kunnen deelnemen .

Universiteiten begeleiden de experimenten en doen onderzoek naar de effecten. ZonMW heeft een toetsingskader vastgesteld waaraan de experimenten moeten voldoen.

Naar de Raad van State

Het ontwerpbesluit ligt in de Kamer. Daarna gaat het naar de Raad van State.

Meer informatie

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante