Knelpunten die participatie van mensen met een beperking belemmeren

27-05-2015 21:12

Mensen met een beperking en/of chronische ziekte willen meedoen in de samenleving  en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de wetten die zorg en ondersteuning regelen. Juist nu er zoveel verandert in het sociale domein is dit het moment om deze knelpunten in het systeem op te lossen.

MEE heeft de knelpunten waar kwetsbare mensen het afgelopen jaar tegenaan liepen in beeld gebracht in de Trend- en signaleringsrapportage 2015. In dit rapport, dat zojuist verschenen is,  leest u ook de aanbevelingen die wij doen voor het oplossen van deze knelpunten.

Trend- en signaleringsrapportage 2015 downloaden

Bron: MEE

 

Terug

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante